Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2007 z dne 31. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2007 z dne 31. 5. 2007

Kazalo

2578. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Dravograd, stran 6619.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB in 21/06), določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) ter 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 106/05 in 123/06) je Občinski svet Občine Dravograd na 5. seji dne 22. 5. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Dravograd
1. člen
Spremeni se 14. člen Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Dravograd (Uradni list RS, št. 38/06) tako, da se glasi:
»Športni programi se financirajo na osnovi pogodb z izvajalci programov, ki jih po izdaji sklepa župana/županje skleneta Občina Dravograd in izvajalec.
V pogodbi se določi: vsebina in obseg programa, čas realizacije programa, pričakovani dosežki, obseg sredstev, ki se zagotovijo iz občinskega proračuna ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
Na osnovi podpisane pogodbe se odobrena sredstva za sofinanciranje programov iz 6. člena pravilnika nakazujejo na transakcijski račun izvajalca po dvanajstinah ali na drug pogodbeno dogovorjen način.«
2. člen
V besedilu prvega, drugega in tretjega odstavka 15. člena pravilnika se beseda »Športna zveza« nadomesti z besedo »občinska uprava«.
3. člen
Vsa ostala določila Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Dravograd ostanejo nespremenjena.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-0011/2007-41
Dravograd, dne 22. maja 2007
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti