Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2007 z dne 31. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2007 z dne 31. 5. 2007

Kazalo

2565. Pravilnik o spremembah Pravilnika o zahtevah za minimalno energijsko učinkovitost predstikalnih naprav za fluorescenčne sijalke, stran 6601.

Na podlagi 68. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o zahtevah za minimalno energijsko učinkovitost predstikalnih naprav za fluorescenčne sijalke
1. člen
V Pravilniku o zahtevah za minimalno energijsko učinkovitost predstikalnih naprav za fluorescenčne sijalke (Uradni list RS, št. 58/03) se črta zvezdica v naslovu in opomba pod črto.
2. člen
Besedilo 1. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2000/55/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o zahtevah za energijsko učinkovitost predstikalnih naprav za fluorescenčne sijalke (UL L št. 279 z dne 1. 11. 2000, str. 33), zadnjič spremenjeno z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES z dne 6. julija 2005 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo, in o spremembi Direktive Sveta 92/42/EGS ter direktiv 96/57/ES in 2000/55/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 191 z dne 22. 7. 2005, str. 29), določa energetsko učinkovitost predstikalnih naprav za fluorescenčne sijalke, ki se napajajo iz omrežja in so definirane v točki 3.4 standarda SIST EN 50294 ter so dane v promet kot posamezne komponente ali vgrajene v svetilke, med uporabo.«.
Ta pravilnik ne velja za naslednje tipe predstikalnih naprav:
– predstikalne naprave, vdelane v sijalke;
– predstikalne naprave, ki so konstruirane posebej za svetilke za vgradnjo v pohištvo in so nezamenljivi deli svetilk ter se ne morejo preizkušati ločeno od svetilke, kot je to zahtevano v točki 2.1.3 standarda SIST EN 60920;
– predstikalne naprave, ki so bodisi kot posamične komponente ali vgrajene v svetila, namenjene izvozu.
Za izračun največje prejete moči tokokroga predstikalna naprava-sijalka za določeno predstikalno napravo (v nadaljnjem besedilu: tokokrog) je treba določiti kategorijo predstikalne naprave. Te kategorije so opredeljene v tabeli v Prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-219/2006
Ljubljana, dne 18. maja 2007
EVA 2006-2511-0059
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti