Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2007 z dne 29. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2007 z dne 29. 5. 2007

Kazalo

2556. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Paški Kozjak (2006–2015), stran 6578.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Paški Kozjak (2006–2015)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Paški Kozjak (2006–2015), št. 11-02/2006 z dne 13. 10. 2006, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2015 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Paški Kozjak, ki meri 3.544,34 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Slovenj Gradec, v občini Mislinja, oziroma v katastrskih občinah Šentilj pod Turjakom, Šentvid nad Valdekom, Završe, Gornji Dolič, Srednji Dolič in Kozjak.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Paški Kozjak je s 1. januarjem 2006 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
a) lastništvo: vsi gozdovi so zasebni v lasti fizičnih oseb;
b) površina: 2.222,69 ha, od katere je 2.093,35 ha večnamenskih gozdov in 129,34 ha varovalnih gozdov;
c) lesna zaloga: 351,2 m3/ha, od tega 272,2 m3/ha iglavcev in 79,0 m3/ha listavcev;
d) tekoči letni prirastek: 8,25 m3/ha, od tega 5,96 m3/ha iglavcev in 2,29 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Paški Kozjak (2006–2015) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Slovenj Gradec, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Paški Kozjak določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 1.374,32 ha,
– ekološke funkcije na površini 906,20 ha ter
– socialne funkcije na površini 27,00 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Paški Kozjak (2006–2015) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Paški Kozjak za obdobje od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2015 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 105.804 m3, od tega 82.255 m3 iglavcev in 23.549 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 383,98 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 31,27 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo na površini 0,32 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Paški Kozjak (2006–2015) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Paški Kozjak v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2015 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Paški Kozjak (2006–2015).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Paški Kozjak (2006–2015) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, Slovenj Gradec, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Mislinja, Gozdarska cesta 80, Mislinja, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Paški Kozjak (2006–2015).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-11-6/2001/15
Ljubljana, dne 7. maja 2007
EVA 2006-2311-0177
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti