Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2007 z dne 29. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2007 z dne 29. 5. 2007

Kazalo

2555. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Pohorje (2006–2015), stran 6577.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Pohorje (2006–2015)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Pohorje (2006–2015), št. 11-03/2006 z dne 14. 12. 2006, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2015 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Pohorje, ki meri 6.026,00 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Slovenj Gradec, v občini Slovenj Gradec, oziroma v katastrskih občinah Pameče, Gradišče, Slovenj Gradec, Legen, Glavabuka in Brda.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Pohorje je s 1. januarjem 2006 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
a) lastništvo: 95,24% zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb in 4,76% državnih gozdov;
b) površina: 3.532,81 ha, od katere so vsi gozdovi večnamenski;
c) lesna zaloga: 351,9 m3/ha, od tega 299,1 m3/ha iglavcev in 52,8 m3/ha listavcev;
d) tekoči letni prirastek: 8,22 m3/ha, od tega 6,61 m3/ha iglavcev in 1,61 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Pohorje (2006–2015) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Slovenj Gradec, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Pohorje določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 1.951,23 ha,
– ekološke funkcije na površini 1.199,09 ha ter
– socialne funkcije na površini 100,83 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Pohorje določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Pohorje za obdobje od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2015 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 191.047 m3, od tega 164.524 m3 iglavcev in 26.523 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 703,81 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 89,03 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo na površini 16,50 ha,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje grmišč na površini 19,00 ha ter vzdrževanje pasišč na površini 36,00 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Pohorje (2006–2015) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Pohorje v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2015 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Pohorje (2006–2015).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Pohorje (2006–2015) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, Slovenj Gradec, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Slovenj Gradec, Celjska cesta 7, Slovenj Gradec, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Pohorje (2006–2015).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-11-7/2001/14
Ljubljana, dne 7. maja 2007
EVA 2006-2311-0178
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti