Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2007 z dne 29. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2007 z dne 29. 5. 2007

Kazalo

2535. Cenik storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti, stran 6548.

Na podlagi 17. člena Odloka o pokopališčih in pokopališkem redu na območju Občine Kočevje (Uradni list SRS, št. 26/85), sklepov Nadzornega sveta Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje, d.o.o. z dne 14. 3. 2007 in 16. 5. 2007, ter mnenja Občine Kočevje, št. 354-1/07-131 z dne 8. 5. 2007, upravljalec pokopališč Komunala Kočevje d.o.o., objavlja
C E N I K
storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti
I.
S tem cenikom se določi cene storitev pokopališke dejavnosti na pokopališčih, ki so v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje, d.o.o. in cene izvajanja pogrebne dejavnosti, ki jo izvaja Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o.
II.
Cene storitev se obračunajo po postavkah, ki so priloga tega cenika.
III.
Ta cenik stopi v veljavo 1. 6. 2007. S tem dnem prenehajo veljati dosedanji Ceniki storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje, d.o.o.
Št. NS-11/2007
Kočevje, dne 17. maja 2007
Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje, d.o.o.
Direktor
Leon Behin l.r.
  Priloga
  CENIK POKOPALIŠKIH IN POGREBNIH STORITEV
+-----------------------------+------------+-----------------+
|STORITEV           |   CENA €|    CENA Z DDV|
+-----------------------------+------------+-----------------+
|POKOP            |      |         |
+------+----------------------+------------+-----------------+
|1   |pogrebni material   |  MPC + 10%|         |
+------+----------------------+------------+-----------------+
|2   |izkop in zagrinjanje |   109,99|      119,34|
|   |jame – pokopališče  |      |         |
|   |Kočevje        |      |         |
+------+----------------------+------------+-----------------+
|3   |izkop in zagrinjanje |   136,69|      148,31|
|   |jame – ostala     |      |         |
|   |pokopališča      |      |         |
+------+----------------------+------------+-----------------+
|_   |uporaba vežice    |    43,72|      47,44|
+------+----------------------+------------+-----------------+
|5   |pogrebne storitve   |   135,85|      147,40|
+------+----------------------+------------+-----------------+
|6   |uporabnina in     |    68,77|      74,62|
|   |organizacija     |      |         |
+------+----------------------+------------+-----------------+
|7   |dodatek na težavnost |    5,59|       6,07|
|   |izkopa jame      |      |         |
+------+----------------------+------------+-----------------+
|8   |križ nagrobni,    |  MPC + 10%|         |
|   |piramida, črke    |      |         |
+------+----------------------+------------+-----------------+
|9   |pokopališka      |   125,00|      150,00|
|   |pristojbina      |      |         |
+------+----------------------+------------+-----------------+
|10  |ugraditev žarne niše |    54,66|      59,31|
+------+----------------------+------------+-----------------+
|11  |odpiranje groba    |    54,66|      59,31|
+------+----------------------+------------+-----------------+
|12  |žarna niša      |  MPC + 10%|         |
+------+----------------------+------------+-----------------+
|13  |spremstvo pri pogrebu |    25,00|      27,13|
|   |(na osebo)      |      |         |
+------+----------------------+------------+-----------------+
|14  |zastavonoša      |    25,00|      27,13|
+------+----------------------+------------+-----------------+
|15  |žarna školjka     |  MPC + 10%|         |
+-----------------------------+------------+-----------------+
|OSTALO            |      |         |
+------+----------------------+------------+-----------------+
|16  |pobiralna krsta    |    16,30|      17,68|
+------+----------------------+------------+-----------------+
|17  |lokalni prevoz do 30 |    26,54|      28,79|
|   |km          |      |         |
+------+----------------------+------------+-----------------+
|18  |prevoz pokojnika ali |   0,80/km|     0,87 /km|
|   |žare oziroma ureditev |      |         |
|   |dokumentacije na   |      |         |
|   |Žalah in drugih    |      |         |
|   |pokopališčih     |      |         |
+------+----------------------+------------+-----------------+
|19  |ura voznika      |    12,00|      13,02|
+------+----------------------+------------+-----------------+
|20  |ura spremljevalca   |    12,00|      13,02|
+------+----------------------+------------+-----------------+
|21  |delo s pokojnikom v  |   107,75|      102,91|
|   |izrednih razmerah   |      |         |
|   |(nesreče, umori,   |      |         |
|   |samomori)       |      |         |
+------+----------------------+------------+-----------------+
|22  |letna najemnina za  |    14,48|      17,38|
|   |enojni grob      |      |         |
+------+----------------------+------------+-----------------+
|23  |letna najemnina za  |    27,59|      33,11|
|   |družinski grob    |      |         |
+------+----------------------+------------+-----------------+
|24  |letna najemnina za  |    7,50|       9,00|
|   |žarni grob      |      |         |
+------+----------------------+------------+-----------------+
|   |ureditev groba –   |      |         |
|   |betonski temelj    |      |         |
+------+----------------------+------------+-----------------+
|25  | za družinski grob  |   115,33|      121,08|
+------+----------------------+------------+-----------------+
|26  | za enojni grob    |   100,97|      106,01|
+------+----------------------+------------+-----------------+
|27  |ureditev groba za   |    30,47|      31,99|
|   |postavitev lesenega  |      |         |
|   |okvirja        |      |         |
+------+----------------------+------------+-----------------+
|28  |okrasni pesek za   |  MPC + 10%|         |
|   |grobove        |      |         |
+------+----------------------+------------+-----------------+
|29  |uporaba obdukcijske  |    11,75|      12,74|
|   |sobe         |      |         |
+------+----------------------+------------+-----------------+
|30  |stojnina avtomobila  |    7,86|       8,53|
|   |(€/uro)        |      |         |
+------+----------------------+------------+-----------------+
|31  |uporaba sobe za    |    15,73|      17,07|
|   |svojce        |      |         |
+------+----------------------+------------+-----------------+
|32  |soglasje k postavitvi |    27,48|      32,97|
|   |spomenika       |      |         |
+-----------------------------+------------+-----------------+
|OSTALO            |      |         |
+------+----------------------+------------+-----------------+
|33  |odvoz vencev in    |    54,77|      59,42|
|   |ikeban        |      |         |
+------+----------------------+------------+-----------------+
|34  |vzdrževanje      |    93,20|      111,83|
|   |prodajnega mesta   |      |         |
+------+----------------------+------------+-----------------+
|35  |prodajno mesto na   |  25,41/dan|    30,49/dan|
|   |pokopališču –     |      |         |
|   |stojnica       |      |         |
+------+----------------------+------------+-----------------+
|36  |manipulativni stroški |    10,00|      12,00|
+------+----------------------+------------+-----------------+

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti