Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2007 z dne 29. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2007 z dne 29. 5. 2007

Kazalo

2518. Sklep o ustavitvi postopka, stran 6528.

Številka: U-I-23/06-17
Datum: 17. 5. 2007
S K L E P
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na zahtevo Vlade, na seji 17. maja 2007
s k l e n i l o:
Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o ekološki pristojbini v Občini Žetale na mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje (Uradni list RS, št. 11/05) se ustavi.
O b r a z l o ž i t e v
1. Vlada izpodbija Odlok o ekološki pristojbini v Občini Žetale na mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje (v nadaljevanju: Odlok), ker naj bi bil v neskladju s 14., 74., 147. in 153. členom Ustave, z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in nasl. – ZVO) ter z Zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ur. p. b. – ZLS).
2. Odlok je med postopkom za oceno ustavnosti in zakonitosti prenehal veljati na podlagi Odloka o taksi za obremenjevanje okolja (Uradni list RS, št. 94/06). Ustavno sodišče je zato 16. 4. 2007 Vlado pozvalo, naj pojasni, ali vztraja pri zahtevi za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka.
3. Vlada na poziv ni odgovorila, zato je Ustavno sodišče postopek ustavilo.
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 28. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – ZUstS) v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, dr. Franc Grad, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Sklep je sprejelo soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti