Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2007 z dne 29. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2007 z dne 29. 5. 2007

Kazalo

2512. Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, stran 6453.

Na podlagi drugega odstavka 355. člena in tretjega odstavka 382. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
1. člen
S tem pravilnikom se določa obrazec za izračun davka od dohodkov pravnih oseb, metodologija za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, metodologija za izpolnjevanje prilog (davčni obračun) in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu.
2. člen
Zavezanec predloži davčnemu organu davčni obračun na obrazcu DDPO, ki je Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del, katerega izpolni v skladu z metodologijo za izpolnjevanje obrazca DDPO, ki je Priloga 2 tega pravilnika in njegov sestavni del.
Zavezanec poleg prilog iz prvega odstavka tega člena predloži tudi podatke v skladu z metodologijo, ki je Priloga 3 tega pravilnika in njegov sestavni del, in podatke na obrazcih, ki so skupaj s posamezno metodologijo za izpolnjevanje posamezne priloge Priloge 3a do 17 tega pravilnika in njegov sestavni del.
Zavezanec, ki na podlagi prvega odstavka 358. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) podatke v skladu z metodologijo, ki je Priloga 3 tega pravilnika, predloži Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES), mora podpisati izjavo, ki je v Prilogi 1 tega pravilnika, v kateri navede, da ne prilaga navedenih podatkov, ker jih je predložil AJPES.
3. člen
Zavezanec predloži davčni obračun in podatke iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika v papirni obliki ali v elektronski obliki. Navodilo za predložitev davčnega obračuna v elektronski obliki je Priloga 18 tega pravilnika in njegov sestavni del.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora zavezanec, ki je velika ali srednje velika gospodarska družba, v skladu s 409. členom ZDavP-2 od 1. aprila 2007 davčni obračun obvezno predložiti v elektronski obliki, male gospodarske družbe in mikro družbe pa morajo preiti na predlaganje davčnih obračunov v elektronski obliki najpozneje 1. januarja 2009.
4. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2006 (Uradni list RS, št. 10/07), uporablja pa se za obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2006.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za obračun davka od dohodkov pravnih oseb, ki vključuje obdobje od 1. januarja 2007 dalje.
Št. 420-6/2007/19
Ljubljana, dne 11. maja 2007
EVA 2007-1611-0036
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti