Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2007 z dne 29. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2007 z dne 29. 5. 2007

Kazalo

2510. Uredba o ribjih vrstah, ki so predmet ribolova v celinskih vodah, stran 6377.

Na podlagi tretjega odstavka 7. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ribjih vrstah, ki so predmet ribolova v celinskih vodah
1. člen
(namen uredbe)
(1) S to uredbo so določene prostoživeče ribje vrste, ki so predmet ribolova (v nadaljnjem besedilu: ribolovne ribe) v celinskih vodah Republike Slovenije.
(2) Ribolovne ribe so tiste, ki jih je v skladu z izvajanjem ribiškega upravljanja v smislu trajnostne rabe rib in predpisi, sprejetimi na podlagi Zakona o sladkovodnem ribištvu, dovoljeno loviti.
2. člen
(vrste rib)
Ribolovne ribe so:
 
A. DOMORODNE RIBE ČRNOMORSKEGA POVODJA
1. Sulec – Hucho Hucho (Linnaeus, 1758),
2. Potočna postrv – Salmo truta fario (Linnaeus, 1758),
3. Jezerska postrv – Salmo truta lacustris (Linnaeus, 1758),
4. Lipan – Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758),
5. Ščuka – Esox lucius (Linnaeus, 1758),
6. Smuč – Sander lucioperca (Linnaeus, 1758),
7. Som – Silurus glanis (Linnaeus, 1758),
8. Bolen – Aspius aspius (Linnaeus, 1758),
9. Linj – Tinca tinca (Linnaeus, 1758),
10. Podust – Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758),
11. Platnica – Rutilus pigus (Lacepede, 1803),
12. Klen – Leuciscus cephalus (Linnaeus,1758),
13. Klenič – Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758),
14. Mrena – Barbus barbus (Linnaeus, 1758),
15. Pohra – Barbus balcanicus (Kotlik, Tsigenopoulos, Rab & Berrebi, 2002),
16. Ogrica – Vimba vimba (Linnaeus, 1758),
17. Ploščič – Abramis brama (Linnaeus, 1758),
18. Androga – Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758),
19. Jez – Leuciscus idus (Linnaeus, 1758),
20. Menek – Lota lota (Linnaeus, 1758),
21. Rdečeperka – Scardinius erithrophthalmus (Linnaeus, 1758),
22. Rdečeoka – Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758),
23. Čep – Zingel zingel (Linnaeus, 1766),
24. Navadni ostriž – Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758),
25. Navadni koreselj – Carassius carassius (Linnaeus, 1758),
26. Pisanec – Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758),
27. Zelenika – Abramus alburnus (Linnaeus, 1758);
 
B. DOMORODNE RIBE JADRANSKEGA POVODJA
1. Soška postrv – Salmo marmoratus (Cuvier, 1829),
2. Jadranski (Soški) lipan – Thymallus thymallus adriaticus (Linnaeus, 1758),
3. Ščuka – Esox lucius (Linnaeus, 1758),
4. Linj – Tinca tinca (Linnaeus, 1758),
5. Navadni koreselj – Carassius carassius (Linnaeus, 1758),
6. Štrkavec – Leuciscus cephalus cabeda (Linnaeus, 1758),
7. Grba – Barbus plebejus (Bonaparte, 1839),
8. Mrenič – Barbus caninus (Bonaparte, 1839),
9. Rdečeperka – Scardinius erithrophthalmus (Linnaeus, 1758),
10. Navadni ostriž – Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758);
 
C. TUJERODNE RIBE
1. Šarenka – Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792),
2. Potočna zlatovčica – Salvelinus fontinalis (Mitchill, 1814),
3. Jezerska zlatovčica – Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758),
4. Krap (gojeni) – Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758),
5. Srebrni koreselj – Carrassius gibelio (Bloch, 1782),
6. Beli amur – Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844),
7. Srebrni tolstolobik – Hypophthamichthys molitrix (Valenciennes, 1844),
8. Sivi tolstolobik – Hypophthamichthys nobilis (Richardson, 1845),
9. Ameriški somič – Ictalurus nebulosus (Lesueur, 1819),
10. Postrvji ostriž – Micropterus salmoides (Lacepede, 1802),
11. Sončni ostriž – Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758),
12. Različni križanci,
13. Druge tujerodne ribe, ki niso zavarovane po predpisih s področja ohranjanja narave;
 
D. TUJERODNI RAKI
1. Signalni rak – Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852),
2. Drugi tujerodni raki, ki niso zavarovane po predpisih s področja ohranjanja narave.
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-17/2007/6
Ljubljana, dne 17. maja 2007
EVA 2007-2311-0027
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti