Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

2097. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen, stran 5417.

Na podlagi 9. točke 9. člena in sedmega odstavka 10. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarstvo
O D R E D B O
o pošiljanju obvestil o spremembi cen
1. člen
Ta odredba določa obveznosti pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov, ki proizvajajo proizvode in opravljajo storitve, navedene v 3. členu te odredbe (v nadaljnjem besedilu: podjetja), da ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), pošiljajo obvestila o spremembi cen.
2. člen
(1) Podjetja morajo poslati na ministrstvo obvestilo o spremembi cen pred uvedbo spremembe ali najpozneje istega dne, ko se cene spremenijo.
(2) Proizvodna podjetja morajo sporočiti proizvodne cene. Če se proizvodna podjetja ukvarjajo tudi s prodajo na drobno ali na debelo, morajo sporočiti tudi cene v prodaji na drobno ali cene v prodaji na debelo. Storitvena podjetja morajo sporočiti cene na drobno. Če se storitvena podjetja ukvarjajo s prodajo posameznih izdelkov izključno na debelo, morajo sporočiti cene v prodaji na debelo.
(3) Podjetjem ni treba pošiljati obvestil o spremembi cen zaradi akcijskih in drugih promocijskih znižanj.
3. člen
Podjetja morajo poslati obvestilo o spremembi cen za naslednje proizvode in storitve:
1. PROIZVODNJA HRANE
1.a Kruh iz moke tipa 500
1.b Pšenična moka tip 500
1.c Jajčne testenine iz moke tipa 500
1.d Otroška hrana in hrana za dojenčke (žitni kosmiči, sadne kašice, mleko v prahu)
1.e Piščanec, cel, svež
1.f Goveje meso, brez kosti, stegno
1.g Svinjsko meso, brez kosti, stegno
1.h Kokošja jajca, sveža, zavitek 10 kosov
1.i Mleko, pasterizirano, do vključno 3,5% maščobe, pakirano do vključno 1 l
1.j Sončnično olje, rafinirano, v plastenki
1.k Jabolka, sveža
1.l Sladkor, kristalni, rafiniran
2. ZALOŽNIŠTVO
2.a Učbeniki
2.b Delovni zvezki
2.c Zbirke nalog oziroma vaj
2.d Atlasi in karte
2.e Priročniki
2.f Učna sredstva
2.g Splošnoinformativni tiskani dnevniki
3. OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN VODO
3.a Električna energija za tarifne odjemalce
3.b Zemeljski plin za tarifne odjemalce iz prenosnega omrežja
3.c Cena omrežnine za zemeljski plin iz prenosnega omrežja
3.d Zemeljski plin in uparjeni utekočinjeni naftni plin (odvzem prek števca) iz distribucijskega omrežja za tarifne odjemalce
3.e Para in topla voda za daljinsko ogrevanje
4. KOMUNALNE STORITVE
4.a Storitev zbiranja, čiščenja in distribucije pitne vode
4.b Storitev odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
4.c Storitev čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
4.d Storitev zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov
4.e Storitev predelave, odlaganja, sežiganja in drugih načinov odstranjevanja komunalnih odpadkov
5. NAPRAVE IN APARATI ZA GOSPODINJSTVO
5.a Hladilnik (kombiniran, dvoje vrat, približno 220-litrski)
5.b Vgradna steklokeramična plošča s štirimi kuhališči
6. PRODAJA GORIV
6.a Motorni bencin (NMB-95, NMB-98)
6.b Plinsko olje (D-2)
6.c Utekočinjen naftni plin v jeklenkah, za pogon in ogrevanje
6.d Kurilno olje – ekstra lahko (KOEL)
6.e Kurilno olje – srednje (mazut)
6.f Letalsko gorivo
7. KOPENSKI PROMET
7.a Prevoz potnikov v notranjem železniškem prometu
7.b Prevoz potnikov v mestnem in primestnem cestnem prometu na rednih linijah
7.c Prevoz potnikov v medkrajevnem cestnem prometu na rednih linijah
7.d Prevoz potnikov v zračnem prometu na rednih linijah
8. POŠTA IN TELEKOMUNIKACIJE
8.a Prenos standardnih pisem v notranjem poštnem prometu
8.b Prenos navadnih pisem mase do 20 g v notranjem poštnem prometu
8.c Prenos navadnih pisem mase nad 20 g do 50 g v notranjem poštnem prometu
8.d Prenos dopisnice v notranjem poštnem prometu
8.e Telefonska naročnina za fiksni priključek
8.f Telefonski impulz za naročniški telefon v notranjem prometu
8.g Osnovne storitve kabelskih operaterjev
9. ZAVAROVALNIŠTVO
9.a Zavarovanje avtomobilske odgovornosti
10. BANČNIŠTVO
10.a Nadomestilo za vodenje osebnega bančnega računa, mesečno
10.b Nakazilo na račune na bančnem okencu, za osebni račun
10.c Nakazilo na račune prek trajnega pooblastila, za osebni račun
10.d Nakazilo na račune prek spletne poslovalnice, za osebni račun
10.e Plačilo direktne obremenitve, za osebni račun
11. POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
11.a Višina mesečne neprofitne najemnine za m2 stanovanja
12. GOSTINSTVO
12.a Mesečna oskrba v dijaških domovih
12.b Mesečna oskrba v študentskih domovih
12.c Mesečna oskrba v internatih
13. IZOBRAŽEVANJE
13.a Mesečna oskrba v vrtcih
14. SOCIALNO VARSTVO
14.a Dnevna oskrba v domovih starejših občanov
15. DRUGE STORITVENE DEJAVNOSTI
15.a Parkirnina za osebna vozila (na prosti parkirni površini in v garažni hiši)
15.b Dimnikarske storitve
15.c Pogrebne storitve (klasični in žarni pokop)
15.d Najem groba
4. člen
Podjetjem ni treba pošiljati obvestil o spremembi cen za proizvode in storitve iz prejšnjega člena,ki so zajeti že z drugim ukrepom kontrole cen na podlagi 8. in 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo).
5. člen
Podjetja morajo pošiljati obvestila o spremembi cen ministrstvu na obrazcu, določenem v prilogi, ki je sestavni del te odredbe. Obvestila pošljejo po pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Sektor za nadzor cen, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov: gp.mg@gov.si.
6. člen
Obvestilo o spremembi cen mora vsebovati vse podatke, zahtevane v obrazcu. Če v obvestilu ni vseh podatkov, ministrstvo zahteva njegovo dopolnitev.
7. člen
Ta odredba začne veljati 4. maja 2007 in velja šest mesecev.
Št. 007-31/2007-6
Ljubljana, dne 25. aprila 2007
EVA 2007-2111-0013
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost