Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

2096. Pravilnik o spremembi Pravilnika o delovnem času notarjev, stran 5417.

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo) minister za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o delovnem času notarjev
1. člen
V Pravilniku o delovnem času notarjev (Uradni list RS, št. 50/94 in 28/95) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
Uradne ure v notarskih pisarnah trajajo petkrat tedensko, in sicer vsak ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek. V ponedeljek se začnejo ob 8.00 uri in končajo ob 15.00 uri, v torek se začnejo ob 8.00 uri in končajo ob 15.30 uri, v sredo se začnejo ob 8.00 uri in končajo ob 18.00 uri, v četrtek se začnejo ob 9.00 in končajo ob 12.00 uri, v popoldanskem času se začnejo ob 14.00 uri in končajo ob 16.00 uri, v petek pa se začnejo ob 8.00 uri in končajo ob 13.30 uri. Uradne ure se v ponedeljek, torek, sredo in petek izvajajo neprekinjeno, razen če z organizacijo dela ni mogoče notarju in vsem zaposlenim v notarski pisarni zagotoviti odmora za malico, v tem primeru se uradne ure ne izvajajo od 12.00 ure do 12.30 ure.
Posamezen notar lahko določi in opravlja uradne ure tudi poleg obsega, ki je določen v prejšnjem odstavku.
Ne glede na prvi odstavek tega člena imajo notarske pisarne uradne ure tudi vsako prvo soboto v koledarskem mesecu oziroma drugo soboto, če pride prva na državni praznik ali drug z zakonom določen dela prost dan, od 8.30 ure do 12.30. ure.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. maja 2007.
Št. 704-30/2005
Ljubljana, dne 26. aprila 2007
EVA 2005-2011-0058
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost