Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

2092. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2007/2008, stran 5415.

Na podlagi petega odstavka 41. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na 119. redni seji dne 26. 4. 2007 sprejela
S K L E P
o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2007/2008
I.
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k sklepom, sprejetim na seji senata Univerze v Mariboru 13. aprila 2007. Vpis omejijo:
1. EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA na
– 290 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu prve stopnje Poslovna ekonomija;
2. FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO na
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Medijske komunikacije;
3. FAKULTETA ZA LOGISTIKO na
– 150 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Gospodarska in tehniška logistika;
4. FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE na
– 45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Organizacija in management informacijskih sistemov,
– 65 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Organizacija in management informacijskih sistemov;
5. FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE na
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Varstvoslovje
– 80 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Varnost in policijsko delo (Ljubljana);
6. FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE na
– 120 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Zdravstvena nega;
7. FILOZOFSKA FAKULTETA na
– 75 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Angleški jezik s književnostjo in ...,
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Geografija in ...,
– 35 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Nemški jezik s književnostjo in ...,
– 45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Pedagogika in ...,
– 70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Sociologija in ...,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Zgodovina in ...,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem nepedagoškem študijskem programu Prevajanje in tolmačenje – angleščina in ...,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem nepedagoškem študijskem programu Prevajanje in tolmačenje – nemščina in ...,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem nepedagoškem študijskem programu Zgodovina;
8. MEDICINSKA FAKULTETA na
– 86 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Splošna medicina;
9. PEDAGOŠKA FAKULTETA na
– 75 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Predšolska vzgoja,
– 45 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Predšolska vzgoja;
10. PRAVNA FAKULTETA na
– 150 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Pravo.
II.
Vlada Republike Slovenije ni dala soglasja k sklepom, sprejetim na seji senata Univerze v Mariboru 13. aprila 2007, za omejitev vpisa na:
1. Fakulteti za gradbeništvo
– za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Gradbeništvo,
– za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Arhitektura.
III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60301-4/2007/5
Ljubljana, dne 26. aprila 2007
EVA 2007-3211-0021
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost