Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

2091. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 2007/2008, stran 5413.

Na podlagi petega odstavka 41. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na 119. redni seji dne 26. 4. 2007 sprejela
S K L E P
o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 2007/2008
I.
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k sklepom o omejitvi vpisa, ki jih je po pooblastilu senata univerze sprejela komisija za dodiplomski študij Univerze v Ljubljani 10. in 18. aprila 2007. Vpis omejijo:
1. AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO na
– 6 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Dramaturgija,
– 10 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Dramska igra in umetniška beseda,
– 3 vpisna mesta za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Gledališka in radijska režija,
– 3 vpisna mesta za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Filmska in televizijska režija;
2. AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE na
– 15 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Slikarstvo,
– 1 vpisno mesto za izredni študij po univerzitetnem študijskem programu Slikarstvo,
– 7 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Kiparstvo,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Oblikovanje,
– 10 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Restavratorstvo;
3. BIOTEHNIŠKA FAKULTETA na
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Biotehnologija,
– 75 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Kmetijstvo – agronomija in hortikultura,
– 70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Biologija,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Krajinska arhitektura,
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri,
– 40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Gozdarstvo;
4. EKONOMSKA FAKULTETA na
– 360 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Visoka poslovna šola (Ljubljana),
– 540 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Univerzitetna poslovna in ekonomska šola;
5. FAKULTETA ZA ARHITEKTURO na
– 133 vpisnih mest za redni študij po enovitem magistrskem študijskem programu druge stopnje Arhitektura;
6. FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE na
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Analitska politologija,
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Analitska sociologija,
– 40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Družboslovna informatika,
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Komunikologija – medijske in komunikacijske študije,
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi,
– 10 vpisnih mest za izredni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi,
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Kulturologija,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Mednarodni odnosi,
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Novinarstvo,
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Politologija – analiza politik in javna uprava,
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Politologija – obramboslovje,
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Sociologija – kadrovski menedžment;
7. FAKULTETA ZA FARMACIJO na
– 160 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Farmacija,
– 50 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Laboratorijska biomedicina;
8. FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO na
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Geodezija,
– 40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Geodezija,
– 180 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Gradbeništvo,
– 120 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Gradbeništvo;
9. FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO na
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Biokemija,
– 130 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Varstvo pri delu in požarno varstvo;
10. FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO na
– 135 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Računalništvo in informatika;
11. FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO na
– 130 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Socialno delo,
– 65 vpisnih mest za izredni študij po univerzitetnem študijskem programu Socialno delo;
12. FAKULTETA ZA ŠPORT na
– 180 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Športna vzgoja,
– 80 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Športno treniranje,
– 20 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Športno treniranje;
13. FAKULTETA ZA UPRAVO na
– 225 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Uprava (Ljubljana);
14. FILOZOFSKA FAKULTETA na
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu Angleški jezik s književnostjo,
– 70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Angleški jezik s književnostjo,
– 33 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu Arheologija,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu Etnologija in kulturna antropologija,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu Geografija,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Geografija,
– 20 vpisnih mest za redni študij po enopredmetnem univerzitetnem študijskem programu Medjezikovno posredovanje – usmeritev slovenščina-angleščina-italijanščina,
– 20 vpisnih mest za redni študij po enopredmetnem univerzitetnem študijskem programu Medjezikovno posredovanje – usmeritev slovenščina-angleščina-francoščina,
– 40 vpisnih mest za redni študij po enopredmetnem univerzitetnem študijskem programu Medjezikovno posredovanje – usmeritev slovenščina-angleščina-nemščina,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu Pedagogika – smer pedagogika,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu Pedagogika – smer andragogika,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Pedagogika – smer pedagogika,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Primerjalna književnost in literarna teorija,
– 55 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu Psihologija,
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Ruski jezik in književnost,
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Sociologija,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Španski jezik in književnost,
– 70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Zgodovina;
15. MEDICINSKA FAKULTETA na
– 200 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Medicina,
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Dentalna medicina;
16. NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA na
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Oblikovanje tekstilij in oblačil,
– 55 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Grafične in interaktivne komunikacije,
– 60 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Grafična in medijska tehnika;
17. PEDAGOŠKA FAKULTETA na
– 120 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Razredni pouk,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Likovna pedagogika,
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Socialna pedagogika,
– 45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Specialna in rehabilitacijska pedagogika,
– 60 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Predšolska vzgoja,
– 30 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Predšolska vzgoja;
18. PRAVNA FAKULTETA na
– 380 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Pravo;
19. VETERINARSKA FAKULTETA na
– 70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Veterinarstvo;
20. VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO na
– 120 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Zdravstvena nega,
– 120 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Zdravstvena nega,
– 30 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Babištvo,
– 40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Delovna terapija,
– 45 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Radiologija,
– 40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Fizioterapija.
II.
Vlada Republike Slovenije ni dala soglasja k sklepu, sprejetem na seji komisije za dodiplomski študij Univerze v Ljubljani 10. aprila 2007, za omejitev vpisa na:
1. Fakulteti za matematiko in fiziko
– za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Finančna matematika.
III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60301-3/2007/7
Ljubljana, dne 26. aprila 2007
EVA 2007-3211-0020
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r
Predsednik

AAA Zlata odličnost