Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

2089. Pravilnik o uporabi kulturne dvorane, stran 5409.

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02, 83/02 in 91/05) je Občinski svet Občine Vipava na 5. redni seji dne 15. 3. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o uporabi kulturne dvorane
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pravice in obveznosti pri koriščenju kulturne dvorane, katere lastnik in upravljavec je Občina Vipava.
II. NAMENSKOST PROSTOROV PO DEJAVNOSTI
2. člen
Namenskost prostorov po dejavnosti:
– dvorana – izvajanje kulturnih in drugih prireditev
– avla – uporaba za razstavno dejavnost, sejme in druge namene
– garderobe – se uporabljajo ob uporabi dvorane s pripadajočimi sanitarijami.
Dvorana in pripadajoče garderobe se uporabljajo tudi za redno delo (vaje in pripravo) ljubiteljske kulture v Občini Vipava.
III. KATEGORIJE PRIREDITEV
3. člen
1. Prireditve občinskega pomena: prireditve, katerih organizator je Občina Vipava oziroma so v občinskem interesu, se obravnavajo kot prioritetne, za uporabo dvorane pa se ne zaračunava najemnina.
2. Dobrodelne, humanitarne prireditve: za prireditve, ki so humanitarnega oziroma dobrodelnega značaja in imajo prost vstop, se ne zaračunava najemnina.
3. Prireditve javnih zavodov in društev: za prireditve, ki jih izvajajo javni zavodi in društva Občine Vipava in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti območne izpostave Ajdovščina in imajo prost vstop, se ne zaračunava najemnina, uporabniki pa so dolžni za seboj dvorano počistiti.
4. Prireditve, ki jih izvajajo in organizirajo kulturna in ostala društva ter javni zavodi Občine Vipava in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti območne izpostave Ajdovščina in so povezane s kulturno dejavnostjo ter se zanje zaračunava vstopnina: za tovrstne prireditve se najemnina ne zaračunava, temveč se plačujejo materialni stroški v višini 21 EUR v nekurilni sezoni in 42 EUR v kurilni sezoni. V ceni ni zajet DDV.
5. Komercialne prireditve in prireditve sorodnega značaja, kot so koncerti, zabavno-glasbene prireditve, shodi: za te prireditve se zaračunava najemnina za uporabo dvorane, in sicer se loči kurilna in nekurilna sezona. Za posebne prireditve lahko župan določi drugače.
IV. NAJEMNINA
4. člen
Cena za dnevno uporabo dvorane znaša ob sprejemu tega pravilnika v kurilni sezoni 125 EUR, v nekurilni sezoni pa 63 EUR. V primeru najema samo avle znaša cena najema 42 EUR.
V ceno ni zajet DDV.
V. OBRAČUNAVANJE NAJEMNINE
5. člen
Najemnino za uporabo kulturne dvorane obračunava lastnik.
Sredstva, pridobljena z oddajanjem dvorane v uporabo, se porabijo za kritje stroškov obratovanja in tekočega vzdrževanja dvorane.
VI. PRAVICA UPORABE
6. člen
Na podlagi vloge za porabo dvorane, ki se vloži na Občini Vipava praviloma 14 dni pred uporabo dvorane, izda občinska uprava v roku treh dni interesentu soglasje za uporabo prostorov.
7. člen
V primerih, ko je za isti termin podanih več vlog za uporabo dvorane, imajo praviloma prednost prireditve, ki jih organizirajo društva Občine Vipava.
8. člen
O uporabi dvorane se vodita evidenca in razpored.
Uporabnik dvorane je dolžan ob predaji dvorane to zapustiti v urejenem stanju in povrniti morebitno škodo, ki bi nastala v zvezi z uporabo dvorane.
VII. KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovnije.
Št. 610-0002/2007
Vipava, dne 15. marca 2007
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost