Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

2080. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 2006, stran 5401.

Na podlagi 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) 20. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 19. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99, 9/01, 108/01, 65/02, 78/03 in 10/04) je Občinski svet Občine Turnišče na 4. redni seji dne 19. 4. 2007 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 2006
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2006, ki ga sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter posebni del bilance prihodkov in odhodkov proračuna Občine Turnišče, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
– Skupni prihodki proračuna Občine Turnišče so znašali 435.722.720,41 SIT,
– Skupni odhodki proračuna Občine Turnišče so znašali 434.203.485,37 SIT,
– Presežek prihodkov znaša 1.519.235,04 SIT.
3. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna za leto 2006 v višini 1.519.235,04 SIT se prenese med prihodke proračuna Občine Turnišče za leto 2007.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov je sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 6-04/2007-OSOT
Turnišče, dne 19. aprila 2007
Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l.r.
  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA OBČINE TURNIŠČE ZA
LETO 2006 kot priloga Odloku

PRIHODKI
I. Davčni prihodki        159.820.961,97
II. Nedavčni prihodki       60.320.112,70
III. Kapitalski prihodki      2.650.984,65
IV. Transferni prihodki      207.189.136,68
V. Prejeta sredstva iz EU       410.000,00
VI. Prenesena sredstva       5.331.524,41
Skupaj prihodki          435.722.720,41
ODHODKI
I. Tekoči odhodki         71.537.603,19
II. Tekoči transferi       190.449.982,08
III. Investicijski odhodki    157.374.083,64
IV. Investicijski transferi    11.303.023,41
IV. Skupaj drugi odhodki      3.538.793,05
Skupaj odhodki          434.203.485,37

Presežek prihodkov nad odhodki 1.519.235,04 SIT.

AAA Zlata odličnost