Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

2078. Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo infrastrukturnih objektov v naselju Vincarje, stran 5387.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03) in 38. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) je župan Občine Škofja Loka dne 18. 4. 2007 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo infrastrukturnih objektov v naselju Vincarje
1.
Javno se razgrne predlog Odloka o občinskem lokacijskem načrtu, ki ga je pod številko naloge 6073/8 v marcu 2007 izdelal Ljubljanski urbanistični zavod d. d., Verovškova 64, Ljubljana.
2.
Gradivo bo razgrnjeno v pritličju Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka, od 27. 4. 2007 do 1. 6. 2007.
3.
V času javne razgrnitve bo 16. 5. 2007 ob 17. uri organizirana javna obravnava v veliki sejni sobi Občine Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka.
4.
S tem naznanilom Občina Škofja Loka o poteku javne razgrnitve in javni obravnavi obvešča tudi vse lastnike nepremičnin na območju, ki ga obravnava osnutek OLN pod točko 1, in sicer z naslednjimi parc. št.: 706/4, 1062/2, 688/3, 688/2, 679, 678, 675, 673, 660/7, 660/1, 1067/4, 658/1, 1059/1, 670/2, 660/2, 658/4, 1060/4, 501/136, 731/5, 501/131, 667/2, 731/2, 501/59, 501/61, 537, 732/2, 732/3, 732/12, 727/6, 683/5, 732/5, 732/6, 732/7, 732/8, 684/5, 683/9, 683/8, 684/13, 684/15, 684/8, *328, 667/1, 667/3, 667/4, 732/1, 684/1, 683/3, 660/6, 670/3, 727/1, 1060/2, 727/12, vsa k.o. Škofja Loka.
5.
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni predlog podajo pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti in jih v roku iz 2. člena sklepa posredujejo Občini Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka, oziroma jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi.
Če pripombe in predloge k osnutku akta pod točko 1 poda lastnik nepremičnine iz točke 4., mora poleg podatkov o nepremičnini navesti še svoje ime, priimek in naslov.
6.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-06/2007
Škofja Loka, dne 18. aprila 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

AAA Zlata odličnost