Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

2073. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Postojna za leto 2006, stran 5379.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 56/02 in 127/06) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 6. seji dne 17. 4. 2007 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Postojna za leto 2006
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Postojna za leto 2006, ki izkazuje:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov v tisočih SIT:
1. Prihodki                      2,824.188
2. Odhodki                       2,891.299
3. Primanjkljaj                    67.111
B) Račun finančnih terjatev in naložb v tisočih SIT:
1. Prejemki                       4.136
2. Izdatki                       0
3. Presežek                       4.136
C) Račun financiranja v tisočih SIT:
1. Zadolževanje                     0
2. Odplačevanje dolga                  38.837
3. Neto odplačilo dolga                 –38.837
4. Zmanjšanje sredstev na računih            –101.812.
2. člen
Zmanjšanje sredstev na računih iz 1. člena tega odloka zmanjšuje stanje neporabljenih sredstev iz preteklih let. Stanje neporabljenih sredstev preteklih let znaša 107.953 tisoč SIT in tako se izkazuje po zaključnem računu za leto 2006 stanje neporabljenih sredstev na računih proračuna še 6.141 tisoč SIT in se prenese za kritje odhodkov proračuna za leto 2007.
3. člen
Stanje neporabljenih sredstev rezervnega sklada se po zaključnem računu za leto 2006 izkazuje v višini 5.320 tisoč SIT in se prenese v leto 2007.
4. člen
Ta odlok veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-33/2007
Postojna, dne 17. aprila 2007
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost