Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

2072. Sklep o uvrstitvi direktorja javnega zavoda v plačni razred, stran 5378.

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 – ZSPJS-UPB6 in 1/07, odl. US RS) in prvega odstavka 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06 in 128/06) ter soglasja Ministrstva za šolstvo in šport, št. 011-35/2005/315 z dne 5. 3. 2007, izdajam v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev osnovne plače direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto
S K L E P
o uvrstitvi direktorja javnega zavoda v plačni razred
I.
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto se za določitev osnovne plače uvrsti v 39. plačni razred.
II.
Z dnem začetka veljave tega sklepa preneha veljati IV. točka Sklepa o uvrstitvi ravnateljev/direktorjev javnih zavodov Mestne občine Novo mesto v plačni razred.
Sklep velja od 1. 3. 2007 in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 153-14-21/2005
Novo mesto, dne 16. aprila 2007
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost