Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

2057. Obvezna razlaga grafičnega dela Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana za območje Občine Divača (Uradni list RS, št. 54-2547/04 z dne 20. maja 2004), stran 5347.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06) je Občinski svet Občine Divača na 6. redni seji dne 29. 3. 2007 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
grafičnega dela Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana za območje Občine Divača (Uradni list RS, št. 54-2547/04 z dne 20. maja 2004)
v naslednjem besedilu:
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana za območje Občine Divača (Uradni list RS, št. 54-2547/04 z dne 20. maja 2004) se:
1. določila glede grafične priloge, ki zajema 36 kart PKN v merilu 1: 5 000, dopolnijo na štirih (4) kartah: Sežana 5, Sežana 6, Sežana 15 in Sežana 16 z manjkajočo omejitvijo »2. faze vetrne elektrarne«, kot je določena v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986–2000, dopolnitve v letu 2003 (Uradni list RS, št. 92-4203/03 z dne 26. septembra 2003), in prikazana na tematski Karti 8 Zasnova energetskega omrežja v merilu 1: 25 000 in na kartografski dokumentaciji na preglednem katastrskem načrtu v merilu 1: 5 000, ki vsebuje 36 listov.
Št. OS 06/07
Divača, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

AAA Zlata odličnost