Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

2041. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, zatiranje, obveščanje in preprečevanje hude gnilobe čebelje zalege (Pestis apium), stran 5315.

Na podlagi petega odstavka 9. člena, drugega odstavka 18. člena in drugega odstavka 20. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, zatiranje, obveščanje in preprečevanje hude gnilobe čebelje zalege (Pestis apium)
1. člen
V Pravilniku o ukrepih za ugotavljanje, zatiranje, obveščanje in preprečevanje hude gnilobe čebelje zalege (Pestis apium) (Uradni list RS, št. 119/06) se v 8. členu v prvi alineji prvega odstavka besedilo »z območja« nadomesti z besedilom »iz čebelnjaka v središču območja s polmerom treh kilometrov«.
V drugi alineji se pred besedo »ni« doda besedilo »na območju iz prejšnje alineje«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Veljavnost potrdila NVI na izjavi iz prejšnjega odstavka je 7 dni. Če se pojavijo nova dejstva, ki vplivajo na veljavnost potrdila NVI, lahko NVI potrdilo prekliče še pred potekom roka njegove veljavnosti.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-216/2006-1
Ljubljana, dne 10. aprila 2007
EVA 2007-2311-0096
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost