Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1690. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, stran 4299.

Na podlagi tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - UPB2), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02, 107/02, 3/04, 84/04, 84/05, 88/05 - popravek, 121/05, 87/06, 127/06, 8/07) ter 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03, 85/04, 76/06) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 29. 3. 2007 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
1.
Občina Zreče daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec Lambrechtov dom Slovenske Konjice v višini 10,26 EUR na efektivno uro.
2.
Ob upoštevanju subvencije Republike Slovenije in Občine Zreče znaša prispevek uporabnika za uro opravljene storitve pomoči na domu 3,40 EUR.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 12202-0004/2007
Zreče, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.