Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1681. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Šmarje pri Jelšah, stran 4287.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 z vsemi spremembami in dopolnitvami), 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) in določb Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 5. redni seji dne 29. 3. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Šmarje pri Jelšah
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/06) se druga alineja prvega odstavka 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»- novo zaposlena oseba mora biti prijavljena na RZZ najmanj dva meseca pred dnem zaposlitve.«.
2. člen
Spremeni se prva alineja 11. člena, ki se glasi:
»- potrdilo RZZ, da je oseba, za katero se uveljavlja subvencija, registrirana najmanj 2 meseca kot brezposelna oseba.«.
3. člen
Ostala določila ostanejo nespremenjena.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 03212-0016/2007
Šmarje pri Jelšah, dne 30. marca 2007
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.