Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1678. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 4286.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je Občinski svet Občine Prebold na svoji 5. redni seji dne 29. 3. 2007 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine javno dobro na parceli št. 1484/2 - pot v izmeri 47 m2, parc. št. 1484/3 - pot v izmeri 43 m2, parc. št. 1484/4 - pot v izmeri 44 m2, parc. št. 1484/5 - pot v izmeri 78 m2 in parc. št. 1484/6 - pot v izmeri 98 m2, vpisane v ZKV št. 811 k.o. Gornja vas kot javno dobro.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in se odpišejo od ZKV št. 811 k.o. Prebold, ter se vpišejo v nov ZKV istega k.o., in v tem novem ZKV se vknjiži lastninska pravica na ime Občina Prebold, Hmeljarska 3, p. Prebold.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Prebold, dne 30. marca 2007
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.