Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1676. Cenik najemnin za nekmetijsko rabo za leto 2007, stran 4284.

Za podlagi Zakona o lokalni samoupravi - UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05) in 15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99 in naslednji) je Občinski svet Občine Podlehnik na 3. redni seji dne 28. marca 2007 sprejel
C E N I K
najemnin za nekmetijsko rabo za leto 2007
Najemne pogodbe se sklepajo za stavbna zemljišča.
Najemnine za nekmetijsko rabo se oblikujejo tržno na podlagi dogovora med občino in najemnikom, pri čemer je podlaga za določitev višine najemnine korist, ki jo bo imel najemnik na najetem zemljišču.
Tabela 1: Cenik najemnin za nekmetijsko rabo zemljišč za leto 2007
+------------------------------------------+-------------------+
|Namen uporabe               |  Minimalna letna|
|                     |     najemnina|
+------------------------------------------+-------------------+
|funkcionalno zemljišče k stanovanjskemu  |     0,30 €/m2|
|objektu (dvorišče, parkirišče, dostopna  |          |
|pot, zelenica ...)            |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|funkcionalno zemljišče k poslovnemu    |     0,60 €/m2|
|objektu (dvorišče, parkirišče, dostopna  |          |
|pot, zelenica ...)            |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|odprto skladišče za les, gradbeni     |     0,30 €/m2|
|material ...               |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|športna igrišča (nogometno, lokostrelsko, |     0,03 €/m2|
|vadišča za živali, tenis, kamp …)     |          |
+------------------------------------------+-------------------+
Vse najemne pogodbe obravnava komisija po enakem postopku kot je predviden za zakup zemljišč.
Najemnina se obračunava glede na dejansko trajanje najema.
Najemnina za posamezno pogodbo ne more biti nižja kot 54,60 €.
Cenik je bil sprejet na seji Občinskega sveta Občine Podlehnik dne 28. marca 2007, uporablja pa se od 1. januarja 2007.
Župan
Občine Podlehnik
Marko Maučič l.r.