Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1667. Sklep o imenovanju podžupana Občine Mozirje, stran 4275.

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLSD-PB1 Uradni list RS, št. 100/05) in 34. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je župan Občine Mozirje dne 1. 3. 2007 sprejel
S K L E P
o imenovanju podžupana Občine Mozirje
I.
Za podžupana Občine Mozirje se imenuje Roman Čretnik, Nove Loke 44, 3330 Mozirje.
II.
Podžupan svojo funkcijo opravlja nepoklicno.
III.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.
IV.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
V.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 3. 2007 dalje.
Št. 032-0004/2007
Mozirje, dne 1. marca 2007
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.