Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1666. Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Občine Mozirje OE Vrtec Mozirje, stran 4275.

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo) in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 129/06), je Občinski svet Občine Mozirje na 6. redni seji dne 26. 3. 2007 sprejel
S K L E P
o povišanju cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Občine Mozirje OE Vrtec Mozirje
I.
Cene posameznih programov predšolske vzgoje, izračunane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 129/06), se od 1. 4. 2007 povišajo in za posamezni program znašajo:
1. Prva starostna skupina in kombinirani oddelek
- cena za Občino Mozirje                410,72 EUR
- cena za starše in ostale občine            367,08 EUR
2. Druga starostna skupina
- cena za Občino Mozirje, starše in ostale občine    304,42 EUR
3. Krajši program - prva starostna skupina
- cena za Občino Mozirje                328,57 EUR
- cena za starše in ostale občine            293,66 EUR
4. Krajši program - druga starostna skupina
- cena za Občino Mozirje, starše in ostale občine    243,54 EUR
II.
Cene programov so podlaga za izračun plačila staršev in izračun razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki jo je vrtcu v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih dolžna zagotavljati lokalna skupnost za otroka, vključenega v izbrani program predšolske vzgoje.
III.
Nove cene programov veljajo od 1. 4. 2007 dalje.
IV.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Občine Mozirje OE Vrtec Mozirje z dne 21. 12. 2005, št. 062-02/10.
Št. 032-0004/2007
Mozirje, dne 26. marca 2007
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.