Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1662. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Občine Mozirje, stran 4272.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na svoji 6. redni seji dne 26. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Občine Mozirje
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 24/06) se spremeni 21. člen tako, da se pravilno glasi:
»Svet zavoda šteje 5 članov, ki jih imenuje občinski svet občine ustanoviteljice. Med imenovanimi člani sveta zavoda mora biti večina članov iz vrst članov občinskega sveta občine ustanoviteljice.«.
2. člen
Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 032-0004/2007
Mozirje, dne 26. marca 2007
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.