Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1654. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje, stran 4263.

Na podlagi 24. in 31. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 119/06 - uradno prečiščeno besedilo) ter Statutarnega sklepa Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 121/06) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na svoji 2. izredni seji dne 21. 3. 2007 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci, kriteriji in višina sredstev za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2006 v Občini Log - Dragomer.
2. člen
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,2504 EUR na dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porabljenih sredstev za volilno kampanjo, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
3. člen
Ne glede na prejšnji odstavek pripada pravica do povračila dela stroškov tudi tistemu organizatorju volilne kampanje, čigar lista kandidatov za člane občinskega sveta je dobila najmanj 5% glasov od skupnega števila oddanih glasov v volilni enoti, in sicer v višini 0,1669 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porabljenih sredstev za volilno kampanjo, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje kandidata za župana, za katerega je glasovalo najmanj 5% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer v višini 0,1669 EUR na dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porabljenih sredstev za volilno kampanjo, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen
Stroški volilne kampanje se upravičencem povrnejo na njihovo zahtevo po uveljavitvi tega sklepa v tridesetih dneh.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-1/2007-1
Dragomer, dne 21. marca 2007
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l. r.