Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1649. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica, stran 4258.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi - UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05, 21/06), 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02, 127/06) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/2004) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 3. seji dne 29. 3. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica
1. člen
V Pravilniku za sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 92/05) se v prvem odstavku 9. člena beseda »župan« črta ter se jo nadomesti z besedilom »direktor občinske uprave«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00201-0002/2005-2
Ivančna Gorica, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.