Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1648. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov/projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ivančna Gorica, stran 4257.

Na podlagi 2., 4., 8., 9., 57., 58., 66. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 - ZFO-1, 7/07), 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 - ZGO-1, 126/03 - ZVPOPKD), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi - UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05, 21/06), 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02, 127/06) in 7. ter 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 3. seji dne 29. 3. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov/projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ivančna Gorica
1. člen
Na koncu 6. in 7. točke 4. člena Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov/projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 141/04) se doda besedilo: »(Določba ne velja za neposredne proračunske uporabnike).«.
2. člen
V prvem stavku Ad 2. b. 22. člena se za besedo pravne osebe doda besedilo: »(razen neposrednih proračunskih uporabnikov)«.
3. člen
Na koncu prve povedi Ad 2.c. 22 člena se doda besedilo: »(razen neposrednih proračunskih uporabnikov)«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za sofinanciranje kulturnih programov/projektov v letu 2007.
Št. 41404-27/2004-3
Ivančna Gorica, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.