Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1638. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto 2007, stran 4245.

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo), 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02 in 127/06) in 25. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet Občine Cerkno na 4. redni seji dne 29. 3. 2007 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto 2007
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto 2007, vendar največ do 30. 6. 2007, se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov (v nadaljnjem besedilu: začasno financiranje) začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2006 in za iste programe kot v letu 2006.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo sredstva v višini porabljenih sredstev v enakem obdobju kot v proračunu za leto 2006, razen sredstev za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi. V obdobju začasnega financiranja se ne sme povečati število zaposlenih glede na stanje 31. 12. 2006.
3. člen
Prihodki in odhodki ter njihova razporeditev v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Cerkno za leto 2007.
4. člen
Župan Občine Cerkno skrbi za tekoče usklajevanje aktivnosti v zvezi z realizacijo določil 1. in 2. člena tega sklepa za dosego normalnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2007.
Št. 011-0001/2007-2
Cerkno, dne 29. marca 2007
Župan Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.