Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1636. Sklep o tehničnem popravku grafičnega dela Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 100/04) in grafičnega dela Odloka o spremembah in dopolnitvah splošnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Cerknica (Uradni list RS, št. 23/05), stran 4244.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 100/05) in na podlagi 18. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica na 2. redni seji dne 29.3. sprejel
S K L E P
o tehničnem popravku grafičnega dela Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 100/04) in grafičnega dela Odloka o spremembah in dopolnitvah splošnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Cerknica (Uradni list RS, št. 23/05)
I.
Sprejme se tehnični popravek za del zemljišča s parc. št. 980/4 k.o. Dolenja vas, ki je v delu nepravilno zarisan kot kmetijsko zemljišče. Tehnični popravek se, zaradi logične zaokrožitve območja, nanaša tudi na minimalni del zemljišča s parc. št. 964/2 k.o. Dolenja vas.
II.
V grafičnem delu Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 100/04) se na listu PO 48, zemljišče s parc. št. 980/4 in 964/2 k.o. Dolenja vas, v celoti zariše k območju PD.
III.
V grafičnem delu Odloka o spremembah in dopolnitvah splošnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Cerknica (Uradni list RS, št. 23/05) se na listu PO 48, zemljišče s parc. št. 980/4 in 964/2 k.o. Dolenja vas, v celoti zariše k območju PK-P2.
IV.
Sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-198/2005
Cerknica, dne 29. februarja 2007
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.