Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1635. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 4243.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 100/05) in na podlagi 18. in 101. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica na 2. redni seji dne 29. 3. 2007 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Zemljišče s parc. št. 389/5 pot v izmeri 63 m2 in zemljišče s parc. št. 389/6 pot v izmeri 203 m2, vpisano v vl. št. 221 k.o. Cajnarje kot javno dobro, preneha biti javno dobro v splošni rabi.
2.
Dovoljuje se, da se zemljišče s parc. št. 389/5 pot v izmeri 63 m2 in zemljišče s parc. št. 389/6 pot v izmeri 203 m2, vpisano v vl. št. 221 k.o. Cajnarje kot javno dobro, preneha biti javno dobro v splošni rabi, odpiše od vl. št. 221 k.o. Cajnarje in pripiše k vl. št. ________k.o. Cajnarje, kjer je že knjižena kot lastnica Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, matična številka: 5880157.
3.
Sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-2/2007
Cerknica, dne 29. marca 2007
Župan
Občina Cerknica
Miroslav Levar l.r.