Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1634. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 4243.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 100/05) in na podlagi 18. in 101. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica na 2. redni seji dne 29. 3. 2007 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Zemljišče s parc. št. 710/170 pot v izmeri 130 m2, vpisano v seznamu rimskih VII, k.o. Grahovo kot javno dobro, preneha biti javno dobro v splošni rabi.
2.
Dovoljuje se, da se zemljišče s parc. št. 710/170 pot v izmeri 130 m2, vpisana v seznam rimskih VII, k.o. Grahovo kot javno dobro, preneha biti javno dobro v splošni rabi, odpiše od seznama rimskih VII, k.o. Grahovo in pripiše k vl. št. ________ k.o. Grahovo, kjer je že knjižena kot lastnica Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, matična številka: 5880157.
3.
Sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46502-00034/2005
Cerknica, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.