Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1633. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Celje za leto 2006, stran 4243.

Na podlagi 96., 97., 98. in 99. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je Mestni svet Mestne občine Celje na svoji seji dne 27. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Celje za leto 2006
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2006.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje 2006
+----------------------------+---------+-----------------------+
|Skupne prihodke proračuna  |  SIT  |    9.802.073.923,63|
+----------------------------+---------+-----------------------+
|Skupne odhodke proračuna  |  SIT  |   10.850.783.613,96|
+----------------------------+---------+-----------------------+
|Proračunski primanjkljaj  |  SIT  |    1.048.709.690,33|
+----------------------------+---------+-----------------------+
|Skupni primanjkljaj iz   |  SIT  |    1.048.533.263,23|
|računa finančnih terjatev in|     |            |
|naložb           |     |            |
+----------------------------+---------+-----------------------+
|Zmanjšanje sredstev na   |     |     199.701.895,60|
|računih 31. 12. 2006    |  SIT  |            |
+----------------------------+---------+-----------------------+
3. člen
Namenska sredstva so rezervirana na osnovi 43. člena Zakona o javnih financah.
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja za leto 2006 so sestavni del odloka, vendar se ne objavijo v Uradnem listu RS.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-1/2007
Celje, dne 27. marca 2007
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.