Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1628. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ljutomer za leto 2007, stran 4239.

Na podlagi 39. in 41. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04 - UPB1) in na podlagi 15. in 59. člena Statuta Območne obrtne zbornice Ljutomer, sprejetega na seji skupščine Območne obrtne zbornice Ljutomer 9. marca 2005, je skupščina Območne obrtne zbornice Ljutomer na seji 15. 3. 2007 sprejela
S K L E P
o spremembah Sklepa o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ljutomer za leto 2007
I.
V Sklepu o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ljutomer za leto 2007 (Uradni list RS, št. 9/07) se v razdelku II. druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»- fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje članarino v višini 20 evrov;«.
Peta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»- pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga in njihova združenja), plačuje članarino v višini 20 evrov.«.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. marca 2007.
Št. skupščina-3/07
Ljutomer, dne 15. marca 2007
Predsednik
OOZ Ljutomer
Zvonko Mord l.r.