Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1618. Pravilnik o spremembah Odredbe o znaku dobavitelja, stran 4224.

Na podlagi 21. člena Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin (Uradni list RS, št. 4/06 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o spremembah Odredbe o znaku dobavitelja
1. člen
V Odredbi o znaku dobavitelja (Uradni list RS, št. 97/00) se v naslovu in členih beseda »Odredba« v različnih sklonih nadomesti z besedo »Pravilnik« v ustreznem sklonu.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se črta besedilo »standardizacijo in«.
Tretji odstavek se črta.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-2/2007
Ljubljana, dne 26. marca 2007
EVA 2007-3211-0017
dr. Jure Zupan l.r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo