Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1617. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nomenklaturi poklicev, stran 4220.

Na podlagi 9. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) v povezavi s 3., 8., 11., 12., 13., 14. in 15. členom Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nomenklaturi poklicev
1. člen
V Pravilniku o nomenklaturi poklicev (Uradni list RS, št. 77/03, 27/04, 73/04, 108/04, 18/05, 54/05, 103/05, 21/06, 50/06 in 136/06) se Priloga I: IZOBRAŽEVANJE, podnaslov ime poklicnega standarda, dopolni z naslednjim besedilom:
+------------------------+-------+-------------+----------------+
|»Romski pomočnik/romska | V.  |  95. seja | 18. 12. 2006 |
|pomočnica        |    |       |        |
+------------------------+-------+-------------+----------------+
|Romski         | V.  |  95. seja | 18. 12. 2006.«.|
|koordinator/romska   |    |       |        |
|koordinatorka      |    |       |        |
+---------------------------------------------------------------+
|Priloga I: IZOBRAŽEVANJE, podnaslov ime kataloga standardov  |
|strokovnih znanj in spretnosti, se dopolni z naslednjim    |
|besedilom:                           |
+------------------------+-------+-------------+----------------+
|»Romski pomočnik/romska | V.  |  95. seja | 18. 12. 2006 |
|pomočnica        |    |       |        |
+------------------------+-------+-------------+----------------+
|Romski         | V.  |  95. seja | 18. 12. 2006.«.|
|koordinator/romska   |    |       |        |
|koordinatorka      |    |       |        |
+------------------------+-------+-------------+----------------+
2. člen
V Prilogi II: UMETNOST, podnaslov ime poklicnega standarda, se pri oblikovalcu/oblikovalki osvetljave V. stopnja zahtevnosti nadomesti s VI. stopnjo zahtevnosti.
Priloga II: UMETNOST, podnaslov ime poklicnega standarda se za poklicnim standardom osvetljevalec/osvetljevalka dopolni z naslednjim besedilom:
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|»Medijski        |  V. | 94. seja | 24. 11. 2006 |
|asistent/medijska    |    |      |        |
|asistentka        |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Organizator/organizatorka| VI. | 94. seja | 24. 11. 2006 |
|produkcije medijskih   |    |      |        |
|vsebin          |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|3D in video       | VI. | 94. seja | 24. 11. 2006 |
|oblikovalec/oblikovalka |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Oblikovalec/oblikovalka | VI. | 94. seja | 24. 11. 2006 |
|zvoka          |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Montažer/montažerka   | VI. | 94. seja | 24. 11. 2006 |
|slike in zvoka      |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Medijski         | VI. | 94. seja |  24. 11.  |
|arhivist/medijska    |    |      |  2006.«.  |
|arhivistka        |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
3. člen
Priloga V: TEHNIKA se v podnaslovu ime poklicnega standarda za poklicnim standardom snovalec/snovalka energetskih naprav in sistemov dopolni z naslednjim besedilom:
+------------------------+-------+-------------+---------------+
|Tehnolog/tehnologinja  | VI. |  94. seja | 24. 11. 2006 |
|elektroenergetike    |    |       |        |
+------------------------+-------+-------------+---------------+
4. člen
V Prilogi VI: PROIZVODNA TEHNOLOGIJA se v podnaslovu ime poklicnega standarda za poklicnim standardom plemenitilec/plemenitilka tekstilij črta poklicni standard pomočnik/pomočnica rudarja.
Priloga VI: PROIZVODNA TEHNOLOGIJA se v podnaslovu ime poklicnega standarda za poklicnim standardom pomočnik/pomočnica rudarja dopolni z naslednjim besedilom:
+------------------------+--------+------------+---------------+
|»Pomočnik/pomočnica   | III. | 92. seja | 14. 7. 2006 |
|upravljalca geovrtalnih |    |      |        |
|strojev         |    |      |        |
+------------------------+--------+------------+---------------+
|Upravljalec/upravljalka | IV.  | 92. seja |14. 7. 2006.«. |
|geovrtalnih strojev   |    |      |        |
+------------------------+--------+------------+---------------+
Priloga VI: PROIZVODNA TEHNOLOGIJA se v podnaslovu ime kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, za katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalen način dopolni z naslednjim besedilom:
+------------------------+--------+------------+---------------+
|»Pomočnik/pomočnica   | III. | 92. seja | 14. 7. 2006 |
|upravljalca geovrtalnih |    |      |        |
|strojev         |    |      |        |
+------------------------+--------+------------+---------------+
|Upravljalec/upravljalka | IV.  | 92. seja |14. 7. 2006.«. |
|geovrtalnih strojev   |    |      |        |
+------------------------+--------+------------+---------------+
5. člen
V Prilogi VII: ARHITEKTURA, GRADBENIŠTVO, podnaslov ime poklicnega standarda, se črtata poklicna standarda pomočnik/pomočnica upravljalca geovrtalnih strojev in upravljalec/upravljalka geovrtalnih strojev.
V Prilogi VII: ARHITEKTURA, GRADBENIŠTVO, podnaslov ime kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, se črtata kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti pomočnik/pomočnica upravljalca geovrtalnih strojev in upravljalec/upravljalka geovrtalnih strojev.
6. člen
V Prilogi VIII: KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, ime poklicnega standarda, se poklicna standarda odkupovalec/odkupovalka lesa in vodja gozdne proizvodnje prestavita za poklicni standard gozdar traktorist/gozdarka traktoristka.
V Prilogi VIII: KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, podnaslov ime poklicnega standarda, se ime poklicnega standarda gozdar gojitelj/gozdarka gojiteljica spremeni v gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica, ime poklicnega standarda gozdar sekač/gozdarka sekačica spremeni v gozdarski sekač/gozdarska sekačica in ime poklicnega standarda gozdar traktorist/gozdarka traktoristka se spremeni v gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka.
Priloga VIII: KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom gozdar traktorist/gozdarka traktoristka dopolni z naslednjim besedilom:
+------------------------+--------+------------+---------------+
|»Vzdrževalec/vzdrževalka| IV.  | 93. seja | 13. 10. 2006 |
|rekreacijskih in    |    |      |        |
|športnih zelenih površin|    |      |        |
+------------------------+--------+------------+---------------+
|Oblikovalec/oblikovalka | IV.  | 93. seja | 13. 10. 2006 |
|cvetličnih vezav in   |    |      |        |
|dekoracij        |    |      |        |
+------------------------+--------+------------+---------------+
|Izdelovalec/izdelovalka | IV.  | 93. seja | 13. 10. 2006 |
|aranžerskega materiala |    |      |        |
+------------------------+--------+------------+---------------+
|Oblikovalec/oblikovalka |  V.  | 93. seja | 13. 10. 2006 |
|poslovnih in bivalnih  |    |      |        |
|prostorov s cvetjem   |    |      |        |
+------------------------+--------+------------+---------------+
|Vodja vrtnarskega    |  V.  | 93. seja | 13. 10. 2006 |
|podjetja        |    |      |        |
+------------------------+--------+------------+---------------+
|Oblikovalec in     |  V.  | 93. seja |13. 10. 2006.«.|
|urejevalec/oblikovalka |    |      |        |
|in urejevalka okolja z |    |      |        |
|rastlinami       |    |      |        |
+------------------------+--------+------------+---------------+
Priloga VIII: KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za konjerejo in konjeništvo dopolni z naslednjim besedilom:
+------------------------+--------+------------+---------------+
|»Kmetijski       | VI.  | 93. seja | 13. 10. 2006 |
|farmacevt/kmetijska   |    |      |        |
|farmacevtka       |    |      |        |
+------------------------+--------+------------+---------------+
|Strokovni        | VI.  | 93. seja | 13. 10. 2006 |
|sodelavec/strokovna   |    |      |        |
|sodelavka za oblikovanje|    |      |        |
|in urejanje poslovnega |    |      |        |
|in bivalnega prostora z |    |      |        |
|rastlinami       |    |      |        |
+------------------------+--------+------------+---------------+
|Upravljalec/upravljalka | VI.  | 93. seja |13. 10. 2006.«.|
|rekreacijskih in    |    |      |        |
|športnih zelenih površin|    |      |        |
+--------------------------------------------------------------+
|Priloga VIII: KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, podnaslov ime |
|kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, se za   |
|katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti      |
|zelenjadar/zelenjadarica dopolni z naslednjim besedilom:   |
+------------------------+--------+------------+---------------+
|»Gozdarski       | IV.  | 93. seja | 13. 10. 2006 |
|gojitelj/gozdarska   |    |      |        |
|gojiteljica       |    |      |        |
+------------------------+--------+------------+---------------+
|Gozdarski        | IV.  | 93. seja | 13. 10. 2006 |
|sekač/gozdarska sekačica|    |      |        |
+------------------------+--------+------------+---------------+
|Gozdarski        | IV.  | 93. seja |13. 10. 2006.«.|
|traktorist/gozdarska  |    |      |        |
|traktoristka      |    |      |        |
+------------------------+--------+------------+---------------+
7. člen
Priloga XII: OSEBNE STORITVE, podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom vizažist/vizažistka dopolni z naslednjim besedilom:
+-----------------------+--------+------------+----------------+
|»Lasničar -      |  IV. | 95. seja | 18. 12. 2006 |
|lasuljar/lasničarka - |    |      |        |
|lasuljarka       |    |      |        |
+-----------------------+--------+------------+----------------+
|Frizer stilist -    |  V.  | 95. seja | 18. 12. 2006 |
|oblikovalec      |    |      |        |
|pričeske/frizerka   |    |      |        |
|stilistka - oblikovalka|    |      |        |
|pričeske        |    |      |        |
+-----------------------+--------+------------+----------------+
|Frizer -        |  V.  | 95. seja | 18. 12. 2006 |
|tehnolog/frizerka -  |    |      |        |
|tehnologinja      |    |      |        |
+-----------------------+--------+------------+----------------+
|Masker/maskerka    |  V.  | 95. seja | 18. 12. 2006.«.|
+-----------------------+--------+------------+----------------+
8. člen
Priloga XVI: VOJAŠTVO, podnaslov ime poklicnega standarda, se dopolni z naslednjim besedilom:
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|»Vojak/vojakinja     | IV. | 95. seja | 18. 12. 2006 |
|strelec/strelka     |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Vojak/vojakinja pehote  | IV. | 95. seja | 18. 12. 2006 |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Vojak/vojakinja     | IV. | 95. seja | 18. 12. 2006 |
|artilerije        |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Voznik/voznica oklepnega | IV. | 95. seja | 18. 12. 2006 |
|vozila          |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Vojak/vojakinja     | IV. | 95. seja | 18. 12. 2006 |
|mornar/mornarka     |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Vojak/vojakinja     | IV. | 95. seja | 18. 12. 2006 |
|inženirstva       |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Vojak/vojakinja     | IV. | 95. seja | 18. 12. 2006 |
|nuklearno radiološko   |    |      |        |
|kemično biološke obrambe |    |      |        |
|- dekontaminator     |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Vojak/vojakinja posebnih | IV. | 95. seja | 18. 12. 2006 |
|enot           |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Operater/operaterka   | IV. | 95. seja | 18. 12. 2006 |
|orožja in oborožitvenih |    |      |        |
|sistemov oklepnega    |    |      |        |
|vozila          |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Vojak/vojakinja     | IV. | 95. seja | 18. 12. 2006 |
|mornarski potapljač   |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Vojak/vojakinja     | IV. | 95. seja | 18. 12. 2006 |
|specialist inženirstva  |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Vojak/vojakinja za    | IV. | 95. seja | 18. 12. 2006 |
|oskrbo          |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Vojak/vojakinja     | IV. | 95. seja | 18. 12. 2006 |
|veterinarski       |    |      |        |
|bolničar/bolničarka   |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Vojaški voznik/voznica  | IV. | 95. seja | 18. 12. 2006 |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Vojak/vojakinja     |  V. | 95. seja | 18. 12. 2006 |
|elektronskega      |    |      |        |
|izvidovanja/elektronskega|    |      |        |
|bojevanja        |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Vojak/vojakinja     |  V. | 95. seja | 18. 12. 2006 |
|specialist artilerije - |    |      |        |
|izvidnik         |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Vojak/vojakinja     |  V. | 95. seja | 18. 12. 2006 |
|specialist artilerije - |    |      |        |
|meteorolog        |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Vojak/vojakinja     |  V. | 95. seja | 18. 12. 2006 |
|specialist artilerije - |    |      |        |
|topograf         |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Vojak/vojakinja     |  V. | 95. seja | 18. 12. 2006 |
|specialist artilerije - |    |      |        |
|računač         |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Vojak/vojakinja     |  V. | 95. seja | 18. 12. 2006 |
|operater/operaterka   |    |      |        |
|sistema nadzora in    |    |      |        |
|kontrole zračnega    |    |      |        |
|prostora         |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Vojak/vojakinja     |  V. | 95. seja | 18. 12. 2006 |
|operater/operaterka   |    |      |        |
|radarskega sistema    |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Vojak/vojakinja zračne  |  V. | 95. seja | 18. 12. 2006 |
|obrambe         |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Vojak/vojakinja     |  V. | 95. seja | 18. 12. 2006 |
|specialist nuklearno   |    |      |        |
|radiološko kemično    |    |      |        |
|biološke obrambe -    |    |      |        |
|izvidnik         |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Vojak/vojakinja     |  V. | 95. seja | 18. 12. 2006 |
|specialist nuklearno   |    |      |        |
|radiološko kemično    |    |      |        |
|biološke obrambe -    |    |      |        |
|laborant         |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Vojak/vojakinja     |  V. | 95. seja | 18. 12. 2006 |
|informatik        |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Vojaški         |  V. | 95. seja | 18. 12. 2006 |
|policist/policistka   |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Podčastnik/podčastnica  |  V. | 95. seja | 18. 12. 2006 |
|pehote          |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Podčastnik posebnih enot |  V. | 95. seja | 18. 12. 2006 |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Podčastnik/podčastnica  |  V. | 95. seja | 18. 12. 2006 |
|artilerije        |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Podčastnik/podčastnica  |  V. | 95. seja | 18. 12. 2006 |
|sistema nadzora in    |    |      |        |
|kontrole zračnega    |    |      |        |
|prostora         |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Podčastnik/podčastnica  |  V. | 95. seja | 18. 12. 2006 |
|operater /operaterka   |    |      |        |
|radarskega sistema    |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Podčastnik/podčastnica  |  V. | 95. seja | 18. 12. 2006 |
|zračne obrambe      |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Podčastnik/podčastnica  |  V. | 95. seja | 18. 12. 2006 |
|oklepnih enot      |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Tehnik/tehnica letalec  |  V. | 95. seja | 18. 12. 2006 |
|na vojaškem zrakoplovu  |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Letalski tehnik/tehnica |  V. | 95. seja | 18. 12. 2006 |
|za vojaške zrakoplove  |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Podčastnik/podčastnica  |  V. | 95. seja | 18. 12. 2006 |
|mornar/mornarka     |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Podčastnik/podčastnica  |  V. | 95. seja | 18. 12. 2006 |
|mornarski potapljač   |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Podčastnik/podčastnica  |  V. | 95. seja | 18. 12. 2006 |
|inženirstva       |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Podčastnik/podčastnica  |  V. | 95. seja | 18. 12. 2006 |
|nuklearno radiološko   |    |      |        |
|kemično biološke obrambe |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Podčastnik/podčastnica  |  V. | 95. seja | 18. 12. 2006 |
|za oskrbo        |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Veterinarski       |  V. | 95. seja | 18. 12. 2006 |
|podčastnik/podčastnica  |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Podčastnik/podčastnica  |  V. | 95. seja | 18. 12. 2006 |
|premikov in transportov |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Podčastnik/podčastnica  |  V. | 95. seja | 18. 12. 2006 |
|informatik        |    |      |        |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
|Podčastnik/podčastnica  |  V. | 95. seja |  18. 12.  |
|vojaške policije     |    |      |  2006.«.  |
+-------------------------+-------+------------+---------------+
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-7/2005/23
Ljubljana, dne 5. marca 2007
EVA 2007-2611-0014
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica za delo,
družino in socialne zadeve