Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1616. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodatnih zahtevah pri vnosu iz tretjih držav in premeščanju krompirja, da se prepreči nevarnost vnosa škodljivih organizmov, stran 4220.

Na podlagi 10., 12. člena in četrte alineje 73. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo in 61/06 ZDru-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o dodatnih zahtevah pri vnosu iz tretjih držav in premeščanju krompirja, da se prepreči nevarnost vnosa škodljivih organizmov
1. člen
V Pravilniku o dodatnih zahtevah pri vnosu iz tretjih držav in premeščanju krompirja, da se prepreči nevarnost vnosa škodljivih organizmov (Uradni list RS, št. 120/04) se v petem odstavku 7. člena črta besedilo », kateri priloži zapisnik fitosanitarnega inšpektorja o izpolnjevanju zahtev iz tega člena«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Uprava izda odločbo o uradni odobritvi mesta v notranjosti na podlagi zapisnika fitosanitarnega inšpektorja o izpolnjevanju zahtev iz tega člena. Uprava zapisnik pridobi po uradni dolžnosti.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-455/2006
Ljubljana, dne 15. marca 2007
EVA 2007-2311-0047
Iztok Jarc l.r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano