Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1615. Pravilnik o spremembah določenih pravilnikov na področju veterinarstva zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji, stran 4219.

Na podlagi 76. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah določenih pravilnikov na področju veterinarstva zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji
1. člen
Ta pravilnik ureja prilagoditev določenih pravilnikov na področju veterinarstva zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji, v skladu z Direktivo Sveta 2006/104/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 352).
2. člen
V Pravilniku o kužnih boleznih živali (Uradni list RS, št. 54/02, 63/03, 28/04, 142/04 in 93/05 - ZVMS) se v Delu IIIa. Priloge IV besedilo točke 4.2. spremeni tako, da se glasi:
»Seznam nacionalnih referenčnih laboratorijev je določen v točki 4.2 Priloge B Direktive Sveta z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (64/432/EGS) (UL L št. 121 z dne 29. 7. 1964, str. 1977), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2006/104/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 352) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 64/432/EGS).«.
V Delu IV.a Priloge IV se besedilo pod 2 točke A. spremeni tako, da se glasi:
»Seznam nacionalnih referenčnih laboratorijev je določen v točki 4.2 Priloge C Direktive 64/432/EGS.«.
3. člen
V Pravilniku o veterinarskih pogojih za premike kopitarjev med državami članicami EU in uvozu kopitarjev iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 21/04, 34/04 - popr., 93/05 - ZVMS in 90/06) se v Prilogi C besedilo opombe c spremeni tako, da se glasi:
»V Nemčiji 'Beamteter Tierarzt'; in Belgiji 'Inspecteur vétérinaire' ali 'Inspecteur Dierenarts'; v Franciji 'Vétérinaire officiel'; v Italiji 'Veterinario ufficiale'; v Luxemburgu 'Inspecteur vétérinaire'; na Nizozemskem 'Officieel Dierenarts'; na Danskem: 'Embeds Dyrlaege'; na Irskem: 'Veterinary Inspector'; v Veliki Britaniji 'Veterinary Inspector'; v Grčiji “Επίσημος Κτηνίατρος'; v Španiji 'Inspector Veterinario'; na Portugalskem 'Inspector Veterinÿrio'; v Avstriji: “Amtstierarzt”; na Finskem: “kutmanelâinliiakàri ou kaupungînetiintâakâri ou laâninelainlaâkari/kommunaheierinâr ou stadavetcrinàr ou tinsveterinar”; na Švedskem: “lansveterinàr, distriklsveleriniir ou gràrmvetetinar”; v Češki Republiki: “veterinární inspektor”; v Estoniji: “veterinaarjärelevalve ametnik”; na Cipru: “Επίσημος Κτηνίατρος”; v Latviji: “veterinārais inspektors”; v Litvaniji: “veterinarijos inspektorius”; na Madžarskem: “hatósági állatorvos”; na Malti: “veterinarju uffiċjali”; na Poljskem: “urzędowy lekarz weterynarii”; v Sloveniji: “veterinarski inšpektor”; na Slovaškem: “veterinárny inšpektor”; v Bolgariji: “ветеринарен инспектор”; v Romuniji: “medic veterinar autorizat”.«.
4. člen
V Pravilniku o veterinarskih pogojih za trgovanje s perutnino, enodnevnimi piščanci in valilnimi jajci na teritoriju Evropske unije ter uvoz iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 5/04, 21/04 in 93/05 - ZVMS) se v Prilogi 1 besedilo 1. točke spremeni tako, da se glasi:
»Seznam nacionalnih referenčnih laboratorijev je določen v točki 1. Priloge I Direktive Sveta z dne 15. oktobra 1990 o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki veljajo znotraj Skupnosti za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz tretjih držav (90/539/EGS) (UL L št. 303 z dne 31. 10. 1990, str. 6), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2006/104/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 352).«.
5. člen
V Pravilniku o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje klasične prašičje kuge - Pestis suum (Uradni list RS, št. 62/03, 23/04 in 93/05 - ZVMS) se v Prilogi 7 besedilo . točke spremeni tako, da se glasi:
»Seznam nacionalnih referenčnih laboratorijev je določen v točki 1. Priloge III Direktive Sveta 2001/89/ES z dne 23. oktobra 2001 o ukrepih Skupnosti za nadzor nad klasično prašičjo kugo (UL L št. 316 z dne 1. 12. 2001, str. 5), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/104/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 352).«.
6. člen
V Pravilniku o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje slinavke in parkljevke (Uradni list RS, št. 75/05 in 93/05 - ZVMS) se v Prilogi 11 del A spremeni tako, da se glasi:
»Seznam nacionalnih referenčnih laboratorijev je določen v Delu A Priloge XI Direktive Sveta 2003/85/EC z dne 29. septembra 2003 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje slinavke in parkljevke, ki razveljavljajo Direktivo 85/511/EGS in odločbe 89/531/EGS in 91/665/EGS ter spreminja Direktivo 92/46/EGS (UL L št. 306 z dne 22. 11. 2003, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/104/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 352).«.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2007
Ljubljana, dne 26. marca 2007
EVA 2007-2311-0086
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost