Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1611. Uredba o spremembah Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne energije, stran 4206.

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05 - uradno prečiščeno besedilo, 118/06 in 9/07 - popr.) in drugega odstavka 3. člena ter 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO in 127/06 - ZJZP) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne energije
1. člen
V Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 114/04 in 52/06) se za 18. členom doda nov 18.a člen, ki se glasi:
»18. a člen
Udeleženec trga z električno energijo, ki ima z organizatorjem trga podpisano bilančno pogodbo, je dolžan s sistemskim operaterjem skleniti pogodbo o izpolnjevanju tehničnih pogojev obratovanja bilančne skupine za namene izvajanja fizične izravnave električne energije bilančne skupine.
Standardno vsebino pogodbe iz prejšnjega odstavka določi sistemski operater v sistemskih obratovalnih navodilih.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-12/2007/5
Ljubljana, dne 22. marca 2007
EVA 2007-2111-0003
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost