Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

1347. Pravilnik o logistični podpori preiskovalnemu organu, stran 3509.

Na podlagi drugega odstavka 20. člena Uredbe o preiskovanju letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov (Uradni list RS, št. 72/03 in 110/05) izdaja minister za promet, v soglasju z ministrom za obrambo in ministrom za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o logistični podpori preiskovalnemu organu
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja zagotavljanje logistične podpore preiskovalnemu organu, komisiji oziroma glavnemu preiskovalcu, ki ga imenuje vodja preiskovalnega organa.
2. člen
(cilj logistične podpore in delitev logistične podpore)
(1) Cilj logistične podpore je zagotavljanje hitrega opravljanja preiskav letalskih nesreč in resnih incidentov zaradi preprečevanja letalskih nesreč in zmanjšanja tveganj v letalstvu v prihodnje.
(2) Logistična podpora se deli na osnovno in posebno logistično podporo. Osnovna logistična podpora zajema dejavnosti in ukrepe logistične podpore, ki se praviloma zagotavljajo za potrebe odločanja v upravnih zadevah in opravljanje inšpekcijskega nadzora, posebna logistična podpora pa zajema dejavnosti in ukrepe logistične podpore, za izvedbo katerih je potrebna posebna oprema, usposobljenost in izurjenost, ki se praviloma zagotavlja za izvajanje nalog policije, obrambo države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
3. člen
(zagotavljanje logistične podpore)
(1) Logistična podpora se zagotavlja na zahtevo vodje preiskovalnega organa ali glavnega preiskovalca, ki vodi preiskavo letalske nesreče.
(2) Osnovno logistično podporo zagotavlja ministrstvo, pristojno za promet.
(3) Ministrstvo, pristojno za promet, lahko v primeru, ko so za zagotovitev logistične podpore potrebna posebna oprema, usposobljenost in izurjenost, zaprosi za del logistične podpore ministrstvo, pristojno za obrambo, in ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
4. člen
(zagotavljanje osnovne logistične podpore)
Osnovna logistična podpora ministrstva, pristojnega za promet, zajema:
- komunikacijske povezave s komunikacijsko opremo;
- potrebna finančna sredstva in plačilne instrumente za delovne potrebe preiskovalnega organa ter plačilo storitev, potrebnih za izvedbo preiskave;
- zagotovitev prostorov za delo komisije oziroma glavnega preiskovalca in prostorov za hranjenje razbitin zrakoplova;
- zagotavljanje varovanja razbitin zrakoplova ter stvari po končanem zavarovanju s strani policistov, in sicer po zaključku njihovega ogleda oziroma po zaključku ogleda preiskovalnega sodnika, če je potrebno nadaljevanje varovanja za potrebe nadaljnje tehnične preiskave letalske nesreče;
- prevozna sredstva in prevozne storitve za prevoz razbitin zrakoplova ter
- prevozna sredstva in prevozne storitve za prevoz preiskovalcev in domačih ter tujih strokovnjakov, ki sodelujejo pri preiskavi letalske nesreče.
5. člen
(zagotavljanje posebne logistične podpore)
(1) Posebna logistična podpora ministrstva, pristojnega za obrambo, zajema:
- komunikacijske povezave s komunikacijsko opremo;
- zagotovitev enot za umik razbitin zrakoplova ob večji letalski nesreči;
- prevozna sredstva (helikopterji in vozila) za prevoz razbitin zrakoplova ob večji letalski nesreči;
- zagotovitev prostorov za hranjenje razbitin zrakoplova ter delo komisije za preiskovanje večje letalske nesreče in njenih domačih in tujih sodelavcev;
- prevozna sredstva (helikopterji in vozila) za prevoz preiskovalcev in domačih ter tujih strokovnjakov, ki sodelujejo pri preiskavi letalske nesreče, na težje dostopne kraje ter
- glede na zmogljivosti, potrebno število vojakov za iskanje odpadlih in razsutih delov ponesrečenega zrakoplova oziroma stvari in blaga iz zrakoplova.
(2) Posebna logistična podpora ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, zajema:
- prevozna sredstva (npr. helikopterje) za prevoz preiskovalcev in domačih ter tujih strokovnjakov, ki sodelujejo pri preiskavi letalske nesreče, na težje dostopne kraje in
- zagotavljanje hitrega prihoda preiskovalcev na območje letalske nesreče.
(3) Za iskanje odpadlih in razsutih delov ponesrečenega zrakoplova ter stvari in blaga s ponesrečenega zrakoplova na nedostopnih terenih, ministrstvo, pristojno za obrambo, vključi gorske reševalce in vodnike reševalnih psov.
(4) Prošnjo za posebno logistično podporo iz prvega odstavka tega člena posreduje pooblaščeni delavec preiskovalec ali pooblaščeni delavec ministrstva, pristojnega za promet, Centru za obveščanje Republike Slovenije.
(5) Prošnjo za posebno logistično podporo iz drugega odstavka tega člena posreduje vodja preiskovalnega organa ali glavni preiskovalec generalnemu direktorju Policije prek Operativno-komunikacijskega centra Generalne policijske uprave.
6. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2630-19/2003/42-0041000
Ljubljana, dne 18. januarja 2007
EVA 2003-2411-0078
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet
 
Soglašam!
Karl Erjavec l.r.
Minister
za obrambo
in
Soglašam!
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost