Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

1331. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šentjur pri Celju, stran 3481.

Na podlagi 129. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02 in 84/06) je Občinski svet Občine Šentjur na 3. redni seji dne 15. marca 2007 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Šentjur pri Celju
1. člen
Spremeni se besedilo Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06), tako da se v četrti alinei prvega odstavka 29. člena za besedo »šport« črta vejica in besedilo »kulturo in problematiko mladih«. Za četrto alineo se dodata dve novi alinei, ki se glasita:
»- odbor za kulturo,
- odbor za dejavnosti mladih,«.
Dosedanje peta, šesta, sedma, osma, deveta in deseta alinea postanejo sedma, osma, deveta, deseta, enajsta in dvanajsta.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šentjur pri Celju pričnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-17/2006(232)
Šentjur, dne 15. marca 2007
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

AAA Zlata odličnost