Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

1325. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu, stran 3460.

V skladu z določili 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 - UPB1), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06) ter na podlagi 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 - UPB1) je Občinski svet Občine Radeče na 5. redni seji dne 12. 3. 2007 sprejel naslednji
S K L E P
1.
Občinski svet Občine Radeče daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu, ki jo predlaga izvajalec Center za socialno delo Laško v višini 11,40 EUR za opravljeno uro storitve.
2.
Občina Radeče subvencionira ceno storitve Pomoč družini na domu v višini 5,70 EUR/uro, ki je deljena na dva dela:
- na del v višini 0,74 EUR/uro, ki predstavlja stroške vodenja,
- na del v višini 4,96 EUR/uro, to je vsaka opravljena ura neposredne socialne oskrbe uporabnika.
Cena storitve za uporabnika je 1,92 EUR na efektivno uro.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 4. 2007 dalje.
Št. 900-2/2007-6
Radeče, dne 12. marca 2007
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

AAA Zlata odličnost