Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

1314. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek, stran 3428.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 110/05 - uradno prečiščeno besedilo), 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 - odločba US, 1/98 - odločba US, 84/98, 44/00 - odločba US, 102/00, 111/00, 92/02 in 120/03, 45/06), 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 in 77/05, 120/05), in 7. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 4. redni seji dne 8. 3. 2007 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek
1. člen
Cene programov v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek, po posameznih programih znašajo mesečno:
- I. starostno obdobje 409,69 EUR na otroka,
- II. starostno obdobje 336,52 EUR na otroka.
Stroški programa za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca, so sestavljeni iz cene programa, v katerega je vključen otrok, in dodatnih stroškov, ki izhajajo iz odločbe o usmeritvi (dodatna strokovna pomoč).
2. člen
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil v sorazmernem deležu s plačilom, določenim z odločbo o višini plačila za program vrtca. Mesečni znesek živil za otroke, upoštevan v cenah programov, znaša 35,86 EUR mesečno (1,63 EUR na dan). Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost zavezanka.
3. člen
Starši otrok, za katere je Občina Dolenjske Toplice dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko enkrat letno uveljavljajo dodatno olajšavo v primeru, ko gre za napovedano nepretrgano enomesečno odsotnost otroka v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Plačilo staršev v tem primeru znaša 70% njim določenega prispevka plačila programa vrtca. O odsotnosti starši obvestijo vrtec 15 dni pred nastopom odsotnosti.
4. člen
Programi v vrtcu se izvajajo v trajanju 9 ur dnevno. Vsaka ura nad 9 ur prisotnosti otroka v vrtcu se obračuna v vrednosti 4,17 EUR.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, cene programov pa se uporabljajo od 1. 4. 2007 dalje.
Št. 602/448/2006-0106
Dolenjske Toplice, dne 8. marca 2007
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

AAA Zlata odličnost