Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

1310. Odlok o sprememah Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Dolenjske Toplice, stran 3426.

Na podlagi Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06), Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list št. 74/02) in 7. ter 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 4. redni seji dne 8. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Dolenjske Toplice
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 74/02) se v 2. členu besedilo prvega odstavka, ki se glasi: »Svet šteje pet članov, ki jih imenuje župan Občine Dolenjske Toplice na predlog organa zavoda oziroma sveta, ki sestavljajo Svet.«, zamenja z besedilom: »Svet šteje pet članov, ki jih imenuje svet lokalne skupnosti na predlog udeleženih organizacij za mandatno dobo štirih let.«.
2. člen
V 4. členu odloka se šesta alinea spremeni tako, da se glasi:
»- sodeluje s svetom drugih občin in z ministrstvom, pristojnim za promet;«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 224/452/2007-0106
Dolenjske Toplice, dne 8. marca 2007
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

AAA Zlata odličnost