Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

1309. Odlok o spremembah Odloka o organiziranju in izvajanju pomoči družini na domu in merilih za določanje plačil storitev v Občini Dolenjske Toplice, stran 3426.

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 - odločba US, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 36/04, 105/06, 3/07), 6. člena Pravilnika o standardih in normativih socialno-varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99), Odloka o organiziranju in izvajanju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list, št. 28/01) ter 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 4. redni seji dne 8. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o organiziranju in izvajanju pomoči družini na domu in merilih za določanje plačil storitev v Občini Dolenjske Toplice
1. člen
V Odloku o organiziranju in izvajanju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 28/01) se v celoti črta 10. člen, ki navaja lestvico za plačilo storitev pomoči na domu, ki se odmeri v odvisnosti od materialnega stanja upravičenca ali zavezancev.
2. člen
Prvi stavek 11. člena odloka, ki se glasi: »Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačevati celotne stroške storitve.«, dopolnimo z besedilom: »razen storitev socialne preventive, prve socialne pomoči in institucionalnega varstva v socialno varstvenih zavodih za usposabljanja, ki so za vse upravičence brezplačne.«.
3. člen
V celoti se črta drugi odstavek 11. člena odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 122/450/2007-0106
Dolenjske Toplice, dne 8. marca 2007
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

AAA Zlata odličnost