Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

1303. Dopolnitev obvezne razlage Odloka  o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V8 Dobrova, Občine Dobrova - Polhov Gradec, stran 3408.

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 7. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 3. seji dne 7. 3. 2007 sprejel
D O P O L N I T E V O B V E Z N E R A Z L A G E O D L O K A
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V8 Dobrova, Občine Dobrova - Polhov Gradec
I.
Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V8 Dobrova, Občine Dobrova - Polhov Gradec, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 112/06 z dne 3. 11. 2006, stran 11625, se dopolni s točko III., ki se glasi:
»III.
Postopki izdaje gradbenih dovoljenj, ki so se začeli pred objavo te obvezne razlage odloka v Uradnem listu Republike Slovenije, se dokončajo na podlagi do tedaj veljavnega besedila odloka.«.
II.
Ta dopolnitev obvezne razlaga odloka se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011- 0010/2007-13
Dobrova, dne 7. marca 2007
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.

AAA Zlata odličnost