Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

1300. Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Brezovica, stran 3407.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB1, 21/06) in 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 73/06) je Občinski svet Občine Brezovica na 4. redni seji dne 15. 3. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Brezovica
1. člen
V Pravilniku o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Brezovica (Uradni list RS, št. 59/04 in 118/05) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»Občinska uprava, v sodelovanju s patronažno službo, izroči staršem prvorojenca knjižno darilo in staršem novorojencev čestitko župana ob rojstvu otroka, ter jih s priloženo vlogo do denarne pomoči obvesti o njihovi pravici do denarne pomoči.«
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Višina denarne pomoči po tem pravilniku znaša neto 200 EUR za prvorojenca. Za vsakega naslednjega novorojenca se znesek poviša za 50 EUR.«
3. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V vlogi iz prejšnjega člena upravičenec navede podatke o državljanstvu in stalnem prebivališču zase in za novorojenca, številko tekočega računa, na katerega se nakaže denarno pomoč ter seznam družinskih članov. Obvezne priloge so:
- fotokopija osebnega dokumenta upravičenca,
- fotokopija rojstnega lista novorojenca in
- fotokopija transakcijskega računa oziroma prve strani hranilne knjižice upravičenca.
Vlogi lahko priloži še:
- fotokopije rojstnih listov za starejše otroke iz iste družine, ki imajo stalno prebivališče na istem naslovu kot upravičenec.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za vse novorojence rojene od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 9/2007
Brezovica, dne 15. marca 2007
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost