Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

1299. Odlok o začasnem ukrepu za zavarovanje v planski celoti V20 Podpeč, stran 3406.

Na podlagi drugega odstavka 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 73/06) je Občinski svet Občine Brezovica na 4. redni seji dne 15. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o začasnem ukrepu za zavarovanje v planski celoti V20 Podpeč
1. člen
(Uvodne ugotovitve)
Ta odlok določa ukrepe o začasnem zavarovanju urejanja prostora za parcele št. 362/113, 362/29 in 362/83 k.o. Jezero.
2. člen
(Podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu)
Odlok o začasnem ukrepu za zavarovanje v planski celoti V 20 Podpeč se sprejemajo za območje širitve naselja, ki še ni določeno s strategijo prostorskega razvoja občine, in ki je bilo opredeljeno v Programu priprave sprememb strategije prostorskega razvoja Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 108/06).
3. člen
(Območje začasnih ukrepov)
Območje začasnih ukrepov zajema parc. št. 362/113, 362/29 in 362/83 k.o. Jezero.
4. člen
(Vrste začasnih ukrepov)
Na območju, kjer se nahajajo začasni ukrepi, veljajo naslednji ukrepi:
- prepovedana je parcelacija zemljišč;
- prepovedana je izdaja gradbenih dovoljenj;
- prepovedana je gradnja novih objektov;
- prepovedana je postavitev začasnih in pomožnih objektov;
- prepovedana je postavitev reklamnih znamenj, turističnih oznak in spominskih obeležij;
- prepovedana je postavitev ograj;
- prepovedana je ureditev parkirišč za tovornjake;
- prepovedana je gradnja garaž;
- prepovedane so rušitve in nadomestna gradnja.
Dovoljeno pa je:
- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez;
- rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in vzdrževalna dela;
- izvajati geodetska in druga pripravljalna dela, potrebna za izdelavo predvidenega prostorskega akta oziroma njegovih sprememb in dopolnitev.
5. člen
(Čas veljavnosti začasnih ukrepov)
Začasni ukrepi veljajo 3 leta od objave odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. člen
(Postopki zaznambe v zemljiški knjigi)
V 30 dneh od uveljavitve odloka, Občina Brezovica prične s postopki zaznambe začasnih ukrepov v zemljiški knjigi.
7. člen
(Objava odloka)
Ta odlok začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. izv. 8/2007
Brezovica, dne 16. marca 2007
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost