Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

1297. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 3403.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99, 125/03 in 73/06) je občinski svet na svoji 4. redni seji dne 15. 3. 2007 sprejel naslednji
S K L E P
I.
Na zemljišču parc.št. 1315/2, vl. št. 651, k.o. Kunšperk, se ukine status javnega dobra v splošni rabi.
II.
Na nepremičnini iz 1. točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Bistrica ob Sotli.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0002/2007-09
Bistrica ob Sotli, dne 15. marca 2007
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.

AAA Zlata odličnost